Vyúčtování neinvestičních dotací 2018

Vážení sportovní přátelé,

na stránkách MŠMT byly uveřejněny podklady pro vyúčtování a vypořádání neinvestičních dotací 2018. Týká se všech příjemců dotací, kterým byla poskytnuta neinvestiční dotace na základě doručeného „Rozhodnutí MŠMT o poskytnutí dotace“ (tedy i všem příjemcům dotace z Programu „Můj klub“)

http://www.msmt.cz/sport-1/vyuctovani-neinvesticnich-dotaci-a-vyporadani-se-statnim

 

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU OS ČUS ZLÍN

Vážení sportovní přátelé,

dovolte, abych vás co nejsrdečněji pozval na volební valnou hromadu OS ČUS Zlín, která se koná ve středu dne 28.11.2018 od 16.00 hodin.

Valná hromada jako obvykle proběhne v prostorách hotelu Moskva ve Zlíně ve II. poschodí vpravo (pozvánka a program – viz. příloha).

Jelikož je valná hromada v letošním roce volební, dodržte  termín podávání návrhů do orgánů OS ČUS Zlín dle „pozvánky“ tj. do pátku 23.11.2018).

Vzhledem k tomu, že na minulé VH byla vaše účast nízká, předpokládám, že v letošním roce přistoupíte k plnění své základní povinnosti a Valné hromady

se zúčastníte.

Pozvánka na Valnou hromadu

Program

S pozdravem

Pavel Brímus

Hnilička: dovolte mi porovnat sport a kulturu

Hnilička: Při vší úctě k celému kulturnímu prostředí, dovolte mi porovnat sport a kulturu

Milan Hnilička

1.11.2018 04:17:03

Poslední říjnový den Poslanecká sněmovna projednala:

Návrh poslanců Milana Hniličky, Patrika Nachera, Věry Procházkové, Jaroslava Bžocha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Sněmovní tisk měl číslo 241 a šel do prvního čtení.

Předkladatelem návrhu zákona byl poslanec Milan Hnilička, jehož projev si přečtěte v plném znění.

Celý příspěvek

Větší obce mohou žádat o peníze…

Praha 31. října (ČTK) – Města s více než deseti tisíci obyvateli mohou žádat o 15 až 40 milionů Kč na obnovu a stavbu městských sportovních hal a stadionů. Celkem jim ministerstvo školství na tyto účely poskytne zhruba 500 milionů Kč. O možnosti žádat o dotace informovalo na svém webu . Obce musí mít na projektech alespoň poloviční spoluúčast. Žádosti o peníze mohou posílat do konce roku.

Celý příspěvek

Česká unie sportu intenzivně pomáhala klubům se zajištěním žádostí o dotace

V rámci programu Můj klub, který vypsalo počátkem října Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, zamíří do sportovních klubů a tělovýchovných jednot částka ve výši 1,5 miliardy korun. Kanceláře okresních sdružení České unie sportu už zpracovaly tisíce žádostí o tyto dotace. Služeb a znalostí odborníků z ČUS využilo v minulém roce 84 % subjektů z řad TJ/SK.

Celý příspěvek

Přihláška ČUS Sportuj s námi 2019

Vážení sportovní přátelé,

níže naleznete odkaz na elektronickou přihlášku pro přihlášení do projektu ČUS Sportuj s námi na rok 2019. Přihláška bude otevřena od zítřka 1. listopadu do 30. listopadu 2018.  Odkaz na přihlášku bude k dispozici také na stránkách ČUS http://www.cuscz.cz/ nebo na stránkách projektu http://www.cus-sportujsnami.cz/

K distribuci můžete využít veškeré Vaše komunikační kanály.

Odkaz na přihlášku: https://www.cus-sportujsnami.cz/prihlaska/

Celý příspěvek

Pokyny předsedy ČUS

Vážení sportovní přátelé,

v přílohách naleznete Pokyn ke statistickému šetření stavu členské základny ČUS, Pokyn k aktualizaci údajů pasportu sportovních zařízení a Pokyn k aktualizaci finančních výkazů SK/TJ sdružených v ČUS za rok 2018. Statistická data v IS ČUS jsou používána při jednáních se státními a samosprávními institucemi. V nepřetržité číselné řadě posledních let poskytují údaje jedinečný obraz trendu vývoje českého sportu, jehož je struktura ČUS většinovou součástí. Proto VV ČUS rozhodl ve sběru statistických dat pokračovat.

Pokyn předsedy č. 3-2018 – ke zpracování finančních výkazů ČUS za rok 2018
Pokyn předsedy č. 4-2018 – k aktualizaci údajů pasportu sportovních zařízení k 31.12.2018
Pokyn předsedy č. 5-2018 – ke statistickému šetření stavu členské základy v ČUS k 31.12.2018

Děkujeme spolupráci.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Pavel Brímus

Seminář „Můj klub 2019“

Vážení přátelé,

 vzhledem k množícím se dotazům ohledně podávání žádostí o dotace z MŠMT „Můj klub 2019“, jsme se rozhodli uspořádat ve Zlíně pracovní seminář.

Seminář proběhne v úterý 23.10.2018 od 16.00 hodin – v salonku Hotelu GARNI ve Zlíně (v prvním patře).

Žádáme zájemce, kteří se chtějí semináře zúčastnit, aby nejpozději do pátku 19. 10. 2018 vyplnili a zaslali zpět na můj email předepsanou návratku.

Vzhledem k omezeným místům doporučujeme max. dvě osoby za klub (administrátor popř. účetní).  

S pozdravem

Pavel Brímus

Jen pro kluby sdružené v OS ČUS Zlín!

Jen pro kluby sdružené v OS ČUS Zlín! 

Vážení sportovní přátelé,

předávám Vám informaci z MŠMT k Programu MŮJ KLUB 2019, o jehož distribuci nás MŠMT požádalo.

Systém IS-SPORT bude podle informací MŠMT aktivován nejpozději v pondělí 8. října.

Po spuštění systému IS-SPORT Vám prostřednictvím Krajských organizací ČUS zašleme další informace a doporučení k vyhlášenému Programu MŮJ KLUB 2019.

Více informací naleznete zde http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-muj-klub-2019

S pozdravem a přáním hezkého dne

Pavel Brímus