Archiv pro rubriku: Nezařazené

Dotace 2020 – Můj klub

Vážení sportovní přátelé,

dovolte, abych vám poskytl v této době několik pozitivních informací, ohledně dotační výzvy MŠMT „Můj klub“.

Ministerstvo školství škrty v dotacích neplánuje, prostředky navíc letos vyplatí dřív. Některá pravidla pro jejich využití se také mohou zmírnit. Národní sportovní agentura chce klubům vyjednat podporu ze záchranných programů.

Výplata peněz pro sportovní spolky z dotační výzvy Můj klub loni vázla. Některým klubům přišly prostředky určené na výdaje v roce 2019 až v prosinci.

Ačkoliv Česko zasáhla koronavirová krize a sport v podstatě ustrnul kvůli mimořádným opatřením vlády, letos to alespoň z hlediska vyplácení dotací vypadá pro kluby lépe.

Žádné šetření zatím ministerstvo školství nechystá, naopak jeho úředníci už stihli ke konci března vyřídit ve výzvě Můj klub polovinu ze šesti tisíc žádostí. Loni se přitom ve stejnou dobu MŠMT podařilo zpracovat jen tisíc dotací.

 

„Žádné programy nebyly na ministerstvu školství kráceny z hlediska objemu dotací, takže platí metodika vyplácení peněz, která byla vyhlášena na podzim roku 2019, a kluby dostanou očekávané částky,“ uklidňuje sportovce náměstek ministra školství pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže Karel Kovář.

Do poloviny roku by tak MŠMT mělo zpracovat všechny žádosti. Ke konci března už kluby dostaly 162 milionů korun a celkem je k dotaci navrženo 900 milionů. Dohromady resort ve výzvě vyplatí téměř 1,5 miliardy. Loni to bylo asi 1,3 miliardy.

„Věřím, že červen je reálný termín, kdy všechny kluby budou znát výši dotace, a v červenci by měly mít prostředky nejpozději na účtu,“ plánuje Kovář.

 

S pozdravem

Pavel Brímus

Aktuální informace k nouzovému stavu a řešení ekonomických dopadů na spolky

Připomínáme sdruženým subjektům ČUS, že na webových stránkách ČUS www.cuscz.cz jsou průběžně zveřejňovány stále aktualizované informace a doporučení k nouzovému stavu a řešení ekonomických dopadů omezujících opatření. Jedná se o výklad aktuálních omezení a podmínek pro sport, ale především o poradenství a nesměrování spolků se zaměstnanci a spolků s vedlejší hospodářskou činností na dostupnou státní podporu.

https://www.cuscz.cz/novinky/aktualizovane-opatreni-vlady-cr-od-16-3.html

https://www.cuscz.cz/novinky/opatreni-statu-ke-snizeni-ekonomickeho-dopadu.html

 

S pozdravem

Pavel Brímus

AKTUALIZOVANÉ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ VLÁDY ČR

(PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNO)

Na mimořádném jednání vlády v neděli 15. března 2020 Vláda ČR rozhodla v rámci preventivních kroků proti šíření koronaviru o dalších mimořádných opatřeních. 30. 3. byl termín prodloužen (usnesení Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. 3. 2020, Č. j.: MZDR 12745/2020-4/MIN/KAN). Od půlnoci 16. března až do 11. dubna 6.00 ráno platí omezení volného pohybu osob až na vymezené výjimky. Po obsahové stránce se omezení volného pohybu osob od Usnesení vlády ČR ze dne 15. března 2020 č. 214 a č. 215 nemění. K usnesením byl vypracován právní výklad, který je proto stále aktuální.

Z usnesení jednoznačně vyplývá, že je zakázáno vše, co není z obecného zákazu Usnesení 215 explicitně vyňato. Lze tedy konstatovat, že i členové jednotlivých SK/TJ, kteří se přímo nepodílí na nezbytném chodu SK/TJ či sportoviště, tj. nenaplňují charakterem své činnosti výjimku dle bodu I. písm. a) Usnesení 215 (zaměstnání, výkon podnikatelské či jiné obdobné činnosti), podléhají zákazu přítomnosti na sportovištích.

K postavení a s tím spojená práva a povinnosti profesionálních sportovců naleznete ve výkladovém stanovisku Národní sportovní agentury zde.

Více na https://www.cuscz.cz/novinky/aktualizovane-opatreni-vlady-cr-od-16-3.html

 

Opatření státu ke snížení ekonomického dopadu nouzového stavu

Vážení sportovní přátelé,

ČUS postupně mapuje a bude přinášet informace o opatřeních přijatých vládou, které mají napomoci zmírnit v ČR ekonomické ztráty. Ty postihují i sportovní prostředí, například kluby s vedlejší hospodářskou činností. Je pochopitelné, že ze strany státu v tuto chvíli budou zajišťovány priority – zastavení šíření nákazy, zajištění zásobování obyvatel a udržení ekonomické činnosti ve výrobním sektoru. Věříme, že s odstupem bude vláda pamatovat i na konkrétní pomoc sportu. V tuto chvíli chraňte své zdraví a své okolí, dodržujte pokyny k zamezení šíření nákazy a buďme ohleduplní a nemysleme jen na sebe.

Stručný přehled aktuálních informací o možných úlevách, uplatnění nároků na náhradu škody, půjček a dalších dostupných rad a pomocí pro všechny typy sportovních subjektů, na základě vyhlášeného nouzového stavu v ČR kvůli nemoci COVID 19, naleznete na webových stránkách ČUS

Mimořádné opatření!

Dobrý den, vážení,

přeposílám odkaz na webové stránky ČUS k novému mimořádnému opatření Vlády ČR, o kterém rozhodla na svém mimořádném jednání dne 15.3.2020 a platí od 16.března až do 24.března 2020.

Věnujte, prosím, tomuto opatření náležitou pozornost.

Děkuji a buďme ohleduplní v této nelehké situaci.

Odkaz

https://www.cuscz.cz/novinky/nove-mimoradne-opatreni-vlady-cr-od-16-3.html

S pozdravem

Pavel Brímus

MIMOŘÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ – COVID 19 ‼

Vážení sportovní přátelé,

na webových stránkách ČUS – https://www.cuscz.cz/novinky/mimoradna-bezpecnostni-opatreni-covid-19-nove.html naleznete aktuální informace k vyhlášeným krizovým opatřením ze strany Vlády ČR v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 i s výkladovým stanoviskem k některým nejasnostem týkajících se sportovního prostředí.

Upozorňujeme, že se však opatření a k nim vydané dokumenty mohou měnit. O změnách situace Vás budeme informovat.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Pavel Brímus

Fond Zlínského kraje. Programová podpora 2020_sekce MLÁDEŽ A SPORT

Informace a formuláře k žádostem o dotaci ze Zlínského kraje!!!

Aktuální informace k vyhlášené Programové podpoře pro rok 2020 z Fondu Zlínského kraje v rámci sekce MLÁDEŽ A SPORT.

Jedná se o programy:

– Program MaS01-20 Jednorázové PROJEKTY v oblasti mládeže a sportu https://www.kr-zlinsky.cz/mas01-20-jednorazove-projekty-v-oblasti-mladeze-a-sportu-aktuality-15974.html

– Program MaS02-20 PODPORA SPORTU V OBCÍCH DO 2 000 OBYVATEL https://www.kr-zlinsky.cz/mas02-20-podpora-sportu-v-obcich-do-2-000-obyvatel-aktuality-15973.html

– Program MaS03-20 ČINNOST A ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU https://www.kr-zlinsky.cz/mas03-20-cinnost-a-rozvoj-mladeznickeho-sportu-aktuality-15972.html

Veškeré podklady k jednotlivým výše uvedeným programům (Výzvy, žádosti a čestná prohlášení) naleznete na uvedených odkazech nebo na webu Zlínského kraje → Dotace Zlínského kraje → Aktuálně vyhlášené výzvy https://www.kr-zlinsky.cz/aktualne-v-yhlasene-vyzvy-cl-4106.html.

V případě dotazů pište nebo volejte na:

Ing. Tomáš Duda tel. 577043748, nebo 731555158

Email: tomas.duda@kr-zlinsky.cz

VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍCH DOTACÍ A VYPOŘÁDÁNÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2019 – MŮJ KLUB 2019

je nutné před odesláním v listinné podobě nebo v elektronické podobě do datové schránky ministerstva nahrát do systému IS Sport.

Ten byl pro nahrávání vyúčtování k jednotlivým žádostem programu MŮJ KLUB zpřístupněn od 1.12.2019.    

Formulář „Vyúčtování dotace za rok 2019“ a formulář „Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv“

musí příjemce dotace nahrát a zaslat nejpozději do 15. 2. 2020 (doporučujeme nahrání i zaslání provést v termínu dřívějším, a to do 31. 1. 2020):

Odkaz na stránku MŠMT:

http://www.msmt.cz/sport-1/vyuctovani-neinvesticnich-dotaci-a-vyporadani-se-statnim-3?highlightWords=formul%C3%A1%C5%99e+vy%C3%BA%C4%8Dtov%C3%A1n%C3%AD

Formuláře a manuál k vyúčtování dotace:

MUJ_KLUB_2019_manual vyuctovaní a FV.pdf

Formuláře pro vyúčtování a Finanční vypořádání programu MŮJ KLUB:
MK2019_vyúčtování_vypořádání.xlsx