Důležité dotazníky pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty

Vážení sportovní přátelé,

obracíme se na Vás se žádostí o vyplnění níže uvedených dotazníků, které pomohou zlepšit finanční situaci v klubech.

ČUS se snaží prosadit znovuotevření dotačního Programu IV MŠMT na údržbu a provoz sportovních zařízení pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty. Z tohoto důvodu vytvořila ČUS krátký elektronický dotazník pro SK a TJ,  z něhož získaná data použije pro argumenty na další jednání s Ministerstvem školství.

Odkaz na Dotazník k programům MŠMT: https://goo.gl/forms/NE5mH2ja788FMDDm1

ČUS vytvořila ještě jeden krátký elektronický dotazník pro mediální prezentaci potřeb a zájmů SK a TJ sdružených v ČUS. Cílem je více zviditelnit potřeby a případné potíže základních článků, tj. SK a TJ.

Odkaz na Dotazník pro mediální zpravodajství ČUS: https://goo.gl/forms/71aqygfgUSt9crin2

Prosíme o vyplnění dotazníků do pátku 16. února 2018.

Děkujeme Vám předem za spolupráci.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Pavel Brímus

Vládním zmocněncem pro sport se stal Milan Hnilička

Vláda jmenovala zmocněnce pro sport, od 1. března se jím stane bývalý hokejový reprezentant Milan Hnilička. Jeho úkolem bude koordinovat ve spolupráci s MŠMT sportovní politiku a připravovat změny v oblasti sportu. Vláda zároveň schválila Statut vládního zmocněnce pro sport.

Více informací na http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/vladnim-zmocnencem-pro-sport-se-stal-milan-hnilicka

Finanční výkazy pro 2017 v IS ČUS

Vážení sportovní přátelé,

v Informačním systému ČUS jsou k  dispozici finanční výkazy pro rok 2017.

V rozvaze je nové tlačítko, které umožňuje překlopit konečné stavy z předcházejícího roku na počáteční. Toto tlačítko se neobjevuje ve dvou případech:

1) Pokud nemám vyplněnou rozvahu v minulém roce.

2) Pokud jsem přešel na jiný typ účetnictví.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Pavel Brímus

Dotace Zlínský kraj

Níže naleznete vzor vyplněné žádosti na Zlínský kraj včetně výzvy – manuál všech tří  PROGRAMU.

Výzva – manuál

MAS_03-18-zadost-k-vyplneni.zfo

nebo ve formátu zip

MAS-03-18-zadost-k-vyplneni

Dále dole naleznete odkazy na všechny tři vyhlášené programy.

https://www.kr-zlinsky.cz/mas03-18-cinnost-a-rozvoj-mladeznickeho-sportu-aktuality-14518.html

https://www.kr-zlinsky.cz/mas02-18-podpora-sportu-v-obcich-do-2-000-obyvatel-aktuality-14517.html

https://www.kr-zlinsky.cz/mas01-18-jednorazove-projekty-v-oblasti-mladeze-a-sportu-aktuality-14516.html

Případným zájemcům bude v budově Krajského úřadu Zlínského kraje v pracovních dnech od 22. 1. 2018 do 14. 2. 2018 k dispozici místnost s počítačem pro zpracování a podání Žádostí (místnost č. 518, 5. etáž budovy č. 15, 14|15 Baťův institut, Vavrečkova 7040). Rezervovat využití této místnosti je možné u kontaktní osoby: Mgr. Jana Abrahámková, tel. 577 043 739, email jana.abrahamkova@kr-zlinsky.cz.

 

S pozdravem

Pavel Brímus

Pracovní seminář – OS ČUS Zlín

Vážení přátelé,

Okresní sdružení ČUS Zlín pořádá ve středu dne 24.1.2018 od 16.00 hodin na Hotelu Moskva ve Zlíně pracovní aktiv ohledně dotací s tímto programem.

  1. Vyúčtování státní dotace z programu VIII. MŠMT za rok 2017 (termín vyúčtování do 15.2.2018)
  2. Informace k žádostem o dotace na „Zlínský kraj“ (termín podání do 15.2.2018)
  3. Další informace k administraci dotací v roce 2018

S pozdravem

Pavel Brímus

Vyúčtování dohody o Narovnání

Vážení sportovní přátele,

v příloze vám zasílám tabulky k vyplnění na vyúčtování dohody o narovnání (dotace program IV – Údržba a provoz sportovních zařízení). V příloze zasílám tyto dokumenty:

Celý příspěvek

Pracovní semináře

Vážení přátelé,

vzhledem k množícím se dotazům ohledně vyúčtování dotací za rok 2017 a podávaní žádostí o dotace v roce 2018, jsme se rozhodli uspořádat dva pracovní semináře (Zlín – Brumov) na tato témata.

Semináře proběhnou v těchto termínech:

čtvrtek 14. 12. 2017 od 17.00 hodin – v salonku Hotelu GARNI ve Zlíně (v prvním patře)

pátek 15. 12. 2017 od 17.00 hodin – zasedací místnost Hotel Arena na zimním stadionu v Brumově –Bylnici.

Dovoluji si vás upozornit na dvě skutečnosti – semináře jsou samozřejmě nepovinné. Žádáme zájemce, kteří se chtějí semináře zúčastnit, aby obratem – nejpozději však do pondělí 11. 12. 2017 do 14.00 hodin

vyplnili a zaslali zpět na můj email dole předepsanou návratku. A tím potvrdili svou účast. Vzhledem k omezeným místům doporučujeme max. dvě osoby za klub (administrátor popř. účetní).

S pozdravem

Pavel Brímus

Jednání předsedy ČUS Jansty s vedením ANO

Předseda České unie sportu Miroslav Jansta 4. 12. jednal s vedením hnutí ANO a nově zvolenými poslanci o navrácení částky 7 miliard korun do státního rozpočtu na financování sportu na rok 2018. Tu ještě jako ministr financí Andrej Babiš navrhl do rozpočtu v první polovině letošního roku. Návrh ale později zkrátila bývalá ministryně školství Kateřina Valachová o jednu miliardu korun přesunem na financování inkluzí a do povinného plavání ve školách o dalších 300 milionů korun.  Již na květnové Valné hromadě ČUS vyjádřili delegáti sportovních svazů, tělovýchovných jednot a klubů ministryni Valachové nedůvěru. Nikdo další se k ČUS nepřipojil.

Vzhledem k tříměsíční zdravotní indispozici předsedy ČUS Miroslava Jansty se v dění nemohl angažovat a nikdo další se o výpadek peněz pro sport ve státním rozpočtu na rok 2018 nepostaral.  Šéf hnutí ANO Andrej Babiš připustil, že 7 miliard korun může být do rozpočtu vráceno s tím, že bude nejprve vyhodnoceno financování za rok 2017.

 

První znění návrhu státního rozpočtu na rok 2018 představilo ministerstvo financí již v červnu 2017. Součástí této zprávy bylo, v souladu s výdajovým výhledem na rok 2018 i v souladu se záměry vládní Koncepce Sport 2025, že návrh státního rozpočtu na rok 2018 počítá s navýšením výdajů na podporu sportu z 6 miliard korun na 7 miliard korun. Koncem června už bylo v návrhu rozpočtu MŠMT na sport plánováno pouze 5,9 miliard korun.

 

Vyhlášení programu „Můj klub“ na rok 2018

Vážené kolegyně a kolegové,

dnes 1.12.2017 zveřejnilo MŠMT na svých webových  stránkách (viz. odkaz dole) nový dotační program pro sportovní prostředí pod názvem „Můj klub 2018“.

Vyhlášením tohoto programu se nahrazuje část materiálu Dotační neinvestiční programy státní podpory sportu pro spolky na léta 2017-2019 v kapitole

Program VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech + Program IV – Údržba a provoz sportovních zařízení.

Program MŮJ KLUB se vyhlašuje na období roku 2018. Termín pro podání žádostí v listinné i elektronické verzi včetně všech povinných příloh je 29. prosince 2017.

Formulář k podání žádosti bude v systému is-sport dostupný nejpozději 6.12.2017.

Doporučuji , aby jste si vyhlášení tohoto programu řádně prostudovali (viz. příloha), a v rámci možnosti o něj zažádali.

Alokovaná částka v tomto programu na rok 2018 je 1 200 000 000,-Kč.

Pokud budete mít nějaké dotazy, jsem vám k dispozici na tel. 608 881 444.

 

S přátelským pozdravem

Pavel Brímus

http://www.msmt.cz/sport-1/vyhlaseni-dotacniho-neinvesticniho-programu-muj-klub-na-rok