MIMOŘÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ – COVID 19 ‼

Vážení sportovní přátelé,

na webových stránkách ČUS – https://www.cuscz.cz/novinky/mimoradna-bezpecnostni-opatreni-covid-19-nove.html naleznete aktuální informace k vyhlášeným krizovým opatřením ze strany Vlády ČR v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 i s výkladovým stanoviskem k některým nejasnostem týkajících se sportovního prostředí.

Upozorňujeme, že se však opatření a k nim vydané dokumenty mohou měnit. O změnách situace Vás budeme informovat.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Pavel Brímus

Fond Zlínského kraje. Programová podpora 2020_sekce MLÁDEŽ A SPORT

Informace a formuláře k žádostem o dotaci ze Zlínského kraje!!!

Aktuální informace k vyhlášené Programové podpoře pro rok 2020 z Fondu Zlínského kraje v rámci sekce MLÁDEŽ A SPORT.

Jedná se o programy:

– Program MaS01-20 Jednorázové PROJEKTY v oblasti mládeže a sportu https://www.kr-zlinsky.cz/mas01-20-jednorazove-projekty-v-oblasti-mladeze-a-sportu-aktuality-15974.html

– Program MaS02-20 PODPORA SPORTU V OBCÍCH DO 2 000 OBYVATEL https://www.kr-zlinsky.cz/mas02-20-podpora-sportu-v-obcich-do-2-000-obyvatel-aktuality-15973.html

– Program MaS03-20 ČINNOST A ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU https://www.kr-zlinsky.cz/mas03-20-cinnost-a-rozvoj-mladeznickeho-sportu-aktuality-15972.html

Veškeré podklady k jednotlivým výše uvedeným programům (Výzvy, žádosti a čestná prohlášení) naleznete na uvedených odkazech nebo na webu Zlínského kraje → Dotace Zlínského kraje → Aktuálně vyhlášené výzvy https://www.kr-zlinsky.cz/aktualne-v-yhlasene-vyzvy-cl-4106.html.

V případě dotazů pište nebo volejte na:

Ing. Tomáš Duda tel. 577043748, nebo 731555158

Email: tomas.duda@kr-zlinsky.cz

VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍCH DOTACÍ A VYPOŘÁDÁNÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2019 – MŮJ KLUB 2019

je nutné před odesláním v listinné podobě nebo v elektronické podobě do datové schránky ministerstva nahrát do systému IS Sport.

Ten byl pro nahrávání vyúčtování k jednotlivým žádostem programu MŮJ KLUB zpřístupněn od 1.12.2019.    

Formulář „Vyúčtování dotace za rok 2019“ a formulář „Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv“

musí příjemce dotace nahrát a zaslat nejpozději do 15. 2. 2020 (doporučujeme nahrání i zaslání provést v termínu dřívějším, a to do 31. 1. 2020):

Odkaz na stránku MŠMT:

http://www.msmt.cz/sport-1/vyuctovani-neinvesticnich-dotaci-a-vyporadani-se-statnim-3?highlightWords=formul%C3%A1%C5%99e+vy%C3%BA%C4%8Dtov%C3%A1n%C3%AD

Formuláře a manuál k vyúčtování dotace:

MUJ_KLUB_2019_manual vyuctovaní a FV.pdf

Formuláře pro vyúčtování a Finanční vypořádání programu MŮJ KLUB:
MK2019_vyúčtování_vypořádání.xlsx

 

„Můj klub 2020“ – konec podávání žádostí končí v pondělí dne 18.11.2019!!!

Dobrý den vážení přátelé,

dovoluji si vás upozornit na blížíce se datum ukončení podávání žádosti „Můj klub 2020“!

Příští týden v pondělí dne 18.11.2019 je poslední den, kdy musíte –  můžete žádost odeslat jak elektronicky, tak i v písemné podobě.

Pokud potřebujete jakoukoliv radu či pomoc při podávání této žádosti, neváhejte se na mě obrátit, a to buď telefonicky nebo písemně.

S pozdravem

Pavel Brímus

 

 

PS: ty oddíly, které již tuto žádost odeslaly, ať berou tuto informaci jako bezpředmětnou…

Neobdržení dotace Můj klub

Důležitá informace!

Žádáme kluby, které v letošním roce neobdržely státní dotaci „Můj klub“, a to z toho důvodu, že neodevzdaly k vyúčtování za rok 2018 tabulku

„vypořádání dotace se státním rozpočtem za rok 2018“, aby se ihned ozvaly na sekretariát OS ČUS Zlín tel. 608 881 444 (p. Brímus).

Česká unie sportu připravuje návod pro TJ/SK vyřazené z této dotace, a to správní žalobu v podobě přezkumného řízení.

Využití postupu bude na rozhodnutí jednotlivých TJ/SK.

ČUS zajistí právní podporu k podání žaloby.

Ze strany MŠMT nedošlo k povinným výzvám dle ZoRP k nápravě nedodaných finančních vypořádání (§14f), resp. vyhlášky o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem.

Z těchto důvodů vás žádám o okamžitou zpětnou informaci, zda v OS ČUS ZLÍN existuje takováto TJ/SK, která MŠMT byla tímto způsobem postižena.

 

Předem děkuji za spolupráci.

S pozdravem

Pavel Brímus

Pozvánka na Valnou hromadu ČUS

Vážení sportovní přátelé,

tímto si vás dovolujeme pozvat na řádnou valnou hromadu OS ČUS Zlín (viz příloha Pozvánka na Valnou hromadu ČUS).

Valná hromada se bude konat ve středu 27.11.2019 od 16.00 hodin v kongresovém sálu IH Moskva ve Zlíně.

Tato pozvánka je určena všem sportovním spolkům, kteří jsou sdruženi ve střešní organizaci České unie sportu ve Zlíně.

 

S pozdravem a přáním hezkého dne

Pavel Brímus