Erasmus + info

Vážení sportovní přátelé,

Olympijský výbor vydal novinky týkající se programu Erasmus + Evropské unie, konkrétně pak jeho nové generace, která byla spuštěna před 2 týdny.

V příloze naleznete informační shrnutí a průvodce programem a níže nejdůležitější informace.

Pokračovat ve čtení „Erasmus + info“

ČUS očekává od 12. 4. částečné uvolnění sportu a připravuje výklad mimořádných opatření účinných od 12. dubna

ČUS ověřuje v součinnosti s NSA na Ministerstvu zdravotnictví výklad posledních vydaných mimořádných opatření s účinností od 12. dubna. Přinášejí totiž tolik očekávaná uvolnění některých zákazů, a pokud nebudou dodatečně změněna, umožní již některé organizované sportovní aktivity. Může tak být v omezené míře a za dodržení podmínek zahájena činnost sportovních organizací. Podle prvních odhadů by mělo být možné omezeně využívat venkovní sportoviště pro organizované aktivity, otázky zůstávají nad sportováním na vnitřních sportovištích. Tisková zpráva ZDE.

Pokračovat ve čtení „ČUS očekává od 12. 4. částečné uvolnění sportu a připravuje výklad mimořádných opatření účinných od 12. dubna“

Informace o aktivitách ČUS k obnově sportovní činnosti

Vážení představitelé sdružených subjektů ČUS,

sport se díky pandemii Covid-19 a souvisejícím restrikcím prakticky zastavil. Kluby nemohou pracovat, děti si zvykají na nečinnost. ČUS po celou dobu platnosti omezení usiluje o uvolnění podmínek pro sportování, o dostupnost náhrad za ztráty způsobené uzavírkou sportovišť, o zajištění vakcín pro sportovní reprezentaci, a nápravu dalších neblahých dopadů pandemie na sport. Spolupracujeme s NSA, která přenáší návrhy na jednání s ministerstvy a vládou. Průběžně poskytujeme na webu ČUS výklady aktuálně platných omezení a zveřejňujeme opatření, které mají napomoci zmírnit ekonomické ztráty.

V přílohách  Vás chceme seznámit s aktivitou ČUS, kterou je návrh na spojení návratu žáků do škol s obnovením činnosti sportovních klubů, a návrh veřejné výzvy k podpoře restartu sportu, až bude možné se vrátit na sportoviště. Na realizaci úzce spolupracujeme s NSA.

Se sportovním pozdravem

Pavel Brímus

Přílohy:

Jak umožnit sportování spolu se školní výukou
TZ_ČUS navrhla koordinaci otevření škol a sportovišť a výz…
Veřejná výzva ČUS k restartu sportu_Návrh pro NSA – kampaň na podporu restartu sportu

Česká unie sportu podporuje prohlášení Hospodářské komory ČR: Kompenzace pro sportoviště jsou nedostatečná a nespravedlivá

Česká unie sportu se připojila k prohlášení Hospodářské komory České republiky, jímž se zásadně ohradila proti podobě, ve které vláda odsouhlasila záměr Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva financí ČR zjednodušit dosavadní systém vyplácení podpor podnikatelům či zaměstnavatelům, jimž vláda zakázala nebo výrazně omezila výdělečnou činnost v souvislosti s opatřeními proti nemoci Covid-19. Podpora má být vyplacena podnikatelům, u kterých došlo k poklesu tržeb o 50 a více procent, přičemž zaměstnavatelé by měli mít nárok na 500 korun za zaměstnance a den.

Pokračovat ve čtení „Česká unie sportu podporuje prohlášení Hospodářské komory ČR: Kompenzace pro sportoviště jsou nedostatečná a nespravedlivá“

Opatření státu ke snížení ekonomického dopadu nouzového stavu

Česká unie sportu postupně mapuje a bude přinášet informace o opatřeních přijatých vládou, které mají napomoci zmírnit v ČR ekonomické ztráty. Ty postihují i sportovní prostředí, například kluby s vedlejší hospodářskou činností.

 

Přinášíme stručný přehled aktuálních informací o možných podporách, úlevách a podpůrných opatření a možnostech jejich využití pro sportovních subjekty. Situace se stále vyvíjí. Informace průběžně aktualizujeme a zveřejňujeme až v okamžiku, kdy jsou potvrzené, nikoliv ve fázi, kdy jsou teprve zamýšlené či komentované v médiích.

Více na  Novinky | ČUS (cuscz.cz)

Funkční období členů volených orgánů spolku – prodloužení dle Lex covid v roce 2021

V reakci na množící se dotazy ze sportovního prostředí ohledně prodloužení funkčního období členů volených orgánů spolku dle pravidel tzv. Lex covid (zákon č. 191/2020Sb., v platném znění) v roce 2021, sděluje ČUS následující informaci.

Dle aktuálního znění §18 odst. 1 Lex covid platí, že práva a povinnosti podle §20 až 22 vznikají a trvají nejdéle do 31.12.2020, není-li dále stanoveno jinak.

Více na https://www.cuscz.cz/novinky/funkcni-obdobi-clenu-volenych-organu-spolku-%C2%A0lex-covid-v-r-2021.html

Lednový VV ČUS opět prostřednictvím per rollam: Projednal výsledky hospodaření v roce 2020 i přípravu rozpočtu na rok 2021

Vzhledem k přetrvávající platnosti vyhlášených vládních protiepidemiologických opatření v České republice ve stupni PES nebylo možné schůzi Výkonného výboru České unie sportu, plánovanou na úterý 26. ledna 2021, v tomto termínu uskutečnit.

 

Členové VV ČUS obdrželi písemné podklady k jednání a na základě zkušeností z října a listopadu loňského roku vyvolal předseda České unie sportu Miroslav Jansta v souladu s jednacím řádem VV ČUS hlasování per rollam. Výbor tak svými rozhodnutími zajistil kontinuitu práce aparátu ČUS. Ve všech případech se jednalo o témata připravená na program plánovaného zasedání výboru 26. ledna.

Pokračovat ve čtení „Lednový VV ČUS opět prostřednictvím per rollam: Projednal výsledky hospodaření v roce 2020 i přípravu rozpočtu na rok 2021“

ČUS – Pět důvodů, proč se nechat očkovat proti Covid-19

Vážení sportovní přátelé,

Česká unie sportu usiluje o to, aby se co nejvíce sportovců, a nejen sportovců, nechalo očkovat proti nemoci Covid-19. Proto ve spolupráci s odborníky připravila kampaň na podporu vakcinace. Jejím cílem je srozumitelnou formou poskytnout odpovědi na nejčastější otázky, které s očkováním souvisejí. ČUS k tomu oslovila sportovní lékaře z Centra zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace a špičkové odborníky z České vakcinologické společnosti a České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Covid nejenže paralyzoval společnost, ale může velmi negativně ovlivnit sportovní kariéry. Odpovědi mohou všem pomoci v rozhodnutí, zda se nechat očkovat.

Otázky a odpovědi jsou zveřejněny na webu ČUS.

Informace k tomuto tématu:

https://www.cuscz.cz/novinky/ockovani.html