Informace o aktivitách ČUS k obnově sportovní činnosti

Vážení představitelé sdružených subjektů ČUS,

sport se díky pandemii Covid-19 a souvisejícím restrikcím prakticky zastavil. Kluby nemohou pracovat, děti si zvykají na nečinnost. ČUS po celou dobu platnosti omezení usiluje o uvolnění podmínek pro sportování, o dostupnost náhrad za ztráty způsobené uzavírkou sportovišť, o zajištění vakcín pro sportovní reprezentaci, a nápravu dalších neblahých dopadů pandemie na sport. Spolupracujeme s NSA, která přenáší návrhy na jednání s ministerstvy a vládou. Průběžně poskytujeme na webu ČUS výklady aktuálně platných omezení a zveřejňujeme opatření, které mají napomoci zmírnit ekonomické ztráty.

V přílohách  Vás chceme seznámit s aktivitou ČUS, kterou je návrh na spojení návratu žáků do škol s obnovením činnosti sportovních klubů, a návrh veřejné výzvy k podpoře restartu sportu, až bude možné se vrátit na sportoviště. Na realizaci úzce spolupracujeme s NSA.

Se sportovním pozdravem

Pavel Brímus

Přílohy:

Jak umožnit sportování spolu se školní výukou
TZ_ČUS navrhla koordinaci otevření škol a sportovišť a výz…
Veřejná výzva ČUS k restartu sportu_Návrh pro NSA – kampaň na podporu restartu sportu

Česká unie sportu podporuje prohlášení Hospodářské komory ČR: Kompenzace pro sportoviště jsou nedostatečná a nespravedlivá

Česká unie sportu se připojila k prohlášení Hospodářské komory České republiky, jímž se zásadně ohradila proti podobě, ve které vláda odsouhlasila záměr Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva financí ČR zjednodušit dosavadní systém vyplácení podpor podnikatelům či zaměstnavatelům, jimž vláda zakázala nebo výrazně omezila výdělečnou činnost v souvislosti s opatřeními proti nemoci Covid-19. Podpora má být vyplacena podnikatelům, u kterých došlo k poklesu tržeb o 50 a více procent, přičemž zaměstnavatelé by měli mít nárok na 500 korun za zaměstnance a den.

Pokračovat ve čtení „Česká unie sportu podporuje prohlášení Hospodářské komory ČR: Kompenzace pro sportoviště jsou nedostatečná a nespravedlivá“

Opatření státu ke snížení ekonomického dopadu nouzového stavu

Česká unie sportu postupně mapuje a bude přinášet informace o opatřeních přijatých vládou, které mají napomoci zmírnit v ČR ekonomické ztráty. Ty postihují i sportovní prostředí, například kluby s vedlejší hospodářskou činností.

 

Přinášíme stručný přehled aktuálních informací o možných podporách, úlevách a podpůrných opatření a možnostech jejich využití pro sportovních subjekty. Situace se stále vyvíjí. Informace průběžně aktualizujeme a zveřejňujeme až v okamžiku, kdy jsou potvrzené, nikoliv ve fázi, kdy jsou teprve zamýšlené či komentované v médiích.

Více na  Novinky | ČUS (cuscz.cz)

Funkční období členů volených orgánů spolku – prodloužení dle Lex covid v roce 2021

V reakci na množící se dotazy ze sportovního prostředí ohledně prodloužení funkčního období členů volených orgánů spolku dle pravidel tzv. Lex covid (zákon č. 191/2020Sb., v platném znění) v roce 2021, sděluje ČUS následující informaci.

Dle aktuálního znění §18 odst. 1 Lex covid platí, že práva a povinnosti podle §20 až 22 vznikají a trvají nejdéle do 31.12.2020, není-li dále stanoveno jinak.

Více na https://www.cuscz.cz/novinky/funkcni-obdobi-clenu-volenych-organu-spolku-%C2%A0lex-covid-v-r-2021.html

Lednový VV ČUS opět prostřednictvím per rollam: Projednal výsledky hospodaření v roce 2020 i přípravu rozpočtu na rok 2021

Vzhledem k přetrvávající platnosti vyhlášených vládních protiepidemiologických opatření v České republice ve stupni PES nebylo možné schůzi Výkonného výboru České unie sportu, plánovanou na úterý 26. ledna 2021, v tomto termínu uskutečnit.

 

Členové VV ČUS obdrželi písemné podklady k jednání a na základě zkušeností z října a listopadu loňského roku vyvolal předseda České unie sportu Miroslav Jansta v souladu s jednacím řádem VV ČUS hlasování per rollam. Výbor tak svými rozhodnutími zajistil kontinuitu práce aparátu ČUS. Ve všech případech se jednalo o témata připravená na program plánovaného zasedání výboru 26. ledna.

Pokračovat ve čtení „Lednový VV ČUS opět prostřednictvím per rollam: Projednal výsledky hospodaření v roce 2020 i přípravu rozpočtu na rok 2021“

ČUS – Pět důvodů, proč se nechat očkovat proti Covid-19

Vážení sportovní přátelé,

Česká unie sportu usiluje o to, aby se co nejvíce sportovců, a nejen sportovců, nechalo očkovat proti nemoci Covid-19. Proto ve spolupráci s odborníky připravila kampaň na podporu vakcinace. Jejím cílem je srozumitelnou formou poskytnout odpovědi na nejčastější otázky, které s očkováním souvisejí. ČUS k tomu oslovila sportovní lékaře z Centra zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace a špičkové odborníky z České vakcinologické společnosti a České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Covid nejenže paralyzoval společnost, ale může velmi negativně ovlivnit sportovní kariéry. Odpovědi mohou všem pomoci v rozhodnutí, zda se nechat očkovat.

Otázky a odpovědi jsou zveřejněny na webu ČUS.

Informace k tomuto tématu:

https://www.cuscz.cz/novinky/ockovani.html

MŮJ KLUB 2020 – PODKLADY PRO VYÚČTOVÁNÍ A FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE

MŠMT zveřejnilo formulář vyúčtování dotace Můj klub 2020 spolu s manuálem pro vyplňování. Termín odevzdání je do 15. 2. 2021.

Podepsané a orazítkované vyúčtování je třeba nahrát do systému IS Sport MŠMT a současně zaslat v listinné podobě nebo prostřednictvím vlastní datové schránky na MŠMT.

Vše podstatné naleznete na stránkách MŠMT: MŮJ KLUB 2020 – podklady pro vyúčtování a finanční vypořádání dotace, MŠMT ČR (msmt.cz)

 

S pozdravem

Pavel Brímus

Sportovní organizace vyzvaly ministra k restartu sportu

NSA, ČUS a další sportovní střešní organizace 17. 12. 2020 společně navrhly ministru zdravotnictví Janu Blatnému řešení k „nastartování“ amatérského sportu a změnu Matice PES Sport.

Upozorňují na vážné důsledky zákazu amatérského sportování a navrhují možnosti, za jakých by mohl amatérský sport, i s možným využitím Ag testů fungovat, viz plné znění dopisu níže. Ministr Blatný na dopis odepsal a v pondělí se kvůli aktuální situaci ve sportu sejde se všemi signatáři dopisu.

Dopis sportovních organizací ministru zdravotnictví

Tisková zpráva ČUS