Průzkum ČUS 2021

Vážení zástupci sportovních klubů a tělovýchovných jednot,

 

obracíme se na Vás s žádostí o nenáročnou, ale důležitou součinnost při propagaci činnosti SK a TJ a jejich představitelů.

Česká unie sportu potřebuje k publicitě práce sportovních klubů a k prosazování lepších podmínek nové aktuální informace. Proto Vás zdvořile žádáme, abyste se zapojili do nového průzkumu ČUS. Jedná se o rychlé vyplnění on-line dotazníku s jednoduchými otázkami k činnosti vašeho klubu.

 

Odkaz na dotazníkhttps://forms.gle/2EFnQAEr3CmKk9B79

 

Obdobný průzkum jsme realizovali v roce 2018 a také v roce 2020. Na jeho základě projevili novináři obrovský zájem o vaší práci. O klubech a jejich problémech se začalo více psát a referovat v médiích. Díky tomu se zlepšuje také podpora sportu ze strany státu a zlepšuje se povědomí o vaší náročné činnosti. Prosíme Vás proto o aktuální údaje, abychom mohli pokračovat v propagaci vaší práce, posilování podpory a společenského uznání.

 

V minulém roce se potenciál dotazníku nestačilo naplno prodat, protože po jeho skončení se naplno rozjela koronavirová pandemie. Tím se zejména dotazy na ekonomickou oblast zcela devalvovaly. Také nyní se dotazník zaměřuje na ekonomiku, ale také na to, jak jste zvládli pandemii nebo jak vás zasáhla v chodu vašeho klubu nebo tělovýchovné jednoty. Budeme rovněž rádi, když nám popíšete v otevřených otázkách Váš konkrétní příběh.

Termín odevzdání odpovědí je do 31. 12. 2021.

S výsledky průzkumu vás samozřejmě seznámíme, jako v minulých případech.

 

Vážíme si Vašich odpovědí a času, který dotazníku věnujete.

Pokyny předsedy ČUS

Vážení sportovní přátelé,

v příloze Vám posíláme Pokyn předsedy ke statistickému šetření stavu členské základny ČUS k 31.12.2021, Pokyn předsedy k aktualizaci údajů pasportu sportovních zařízení k 31.12.2021 a Pokyn předsedy ke zpracování finančních výkazů ČUS za rok 2021. Statistická data jsou používána při jednáních se státními a samosprávními institucemi. V nepřetržité číselné řadě posledních let poskytují údaje jedinečný obraz trendu vývoje českého sportu, jehož je struktura ČUS většinovou součástí. Proto VV ČUS rozhodl ve sběru statistických dat pokračovat.

ČUS Sportuj s námi 2022

Vážení sportovní přátelé,

chceme Vás informovat, že projekt Tipsport Sportuj s námi bude pokračovat i v roce 2022. Cílem tohoto sportovního projektu zůstává aktivněji zapojit širokou veřejnost do sportovních aktivit a s tím zvýraznit jméno ČUS jako garanta a podporovatele pohybových aktivit široké veřejnosti. Organizátoři zařazených akcí dostávají podporu mediálních partnerů ČUS a finanční příspěvek.

Přihlašování akcí do projektu bude probíhat opět přes elektronickou přihlášku (formulář). Odkaz na přihlášku: https://www.cus-sportujsnami.cz/prihlaska/Přihláška je aktivní od 1. 11. 2021!

 

Aktuální opatření ve vztahu ke sportu

V návaznosti na Mimořádné opatření ze dne 22. 10. 2021 č. j.  MZDR 14601/2021-26/MIN/KAN, kterým dochází s účinností od 1. 11. 2021 ke změně Mimořádného opatření ze dne 27. 9. 2021 č. j.  MZDR 14601/2021-25/MIN/KAN, si tímto dovolujeme sdělit výkladové stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M. ve vztahu k činnostem České unie sportu, z.s.

V návaznosti na shora uvedené mimořádné opatření MZČR došlo k úpravě omezení souvisejících se sportem.

Závěry:

  1. Profesionální sportovci mohou vykonávat svou činnost na vnitřních i venkovních sportovištích, a to bez limitu.
  2. Zvýšení věkové hranice pro výjimku z prokazování bezinfekčnosti napříč činnostmi z 6 na 12 let.
  3. Samotné konání sportovních soutěží a sportovních utkání (profesionálních i amatérských) je dle podmínek stanovených čl. I odst. 13 MO služby s rozdílnými pravidly pro diváky do 3.000 vs. nad 3.000.
  4. Amatérští organizovaní sportovci mohou sportovat na venkovních (max. 2.000 osob) i vnitřních (max. 1.000 osob) sportovištích.
  5. Sportovní příprava neměnného kolektivu (pravidelná tréninková činnost) nevyžaduje kontrolu bezinfekčnosti. Kontroluje se pouze vykazování klinických příznaků onemocnění covid-19 a to za splnění podmínek kontroly bezinfekčnosti osob účastnících se sportovní činnosti.
  6. Sportovní činnost nepravidelná či v proměnlivém kolektivu (soutěže, utkání) nevyžaduje kontrolu bezinfekčnosti pouze v případě účasti max. 20 osob. Nad tento počet se provádí kontrola bezinfekčnosti dle I/16 MO služby s tím, že pro tyto účely má RT-PCR test i antigenní test (RAT) platnost 7 dní.
  7. Povinná evidence sportujících v rámci organizovaného sportu ve všech případech (příprava, soutěž, bez ohledu na počet osob).
  8. Amatérští neorganizovaní sportovci mohou sportovat na vnitřních sportovištích, a to za splnění podmínek kontroly bezinfekčnosti osob účastnících se sportovní činnosti. Používání venkovních sportovišť není výslovně upraveno. Nicméně lze předpokládat obdobný režim jako v případě organizovaného amatérského sportu.
  9. Bazény jsou otevřeny bez omezení kapacity, a to pro veřejnost i pro organizovaný sport.
  10. Zasedání orgánů právnických osob je připuštěno, a to bez horního limitu zúčastněných osob, a to za splnění nastavených podmínek (rozestupy, kontrola bezinfekčnosti apod.).

Bezinfekčnost lze prokázat způsoby uvedenými v čl. I/16 MO služby, tj. očkování, potvrzené prodělání COVID-19, testování zdravotnickým personálem s lhůtou použitelnosti testu (PCR a antigen), sebetestování na místě, přičemž došlo ke zkrácení platnosti RT-PCR testu ze 7 dní na 72 hodin a antigenního testu (RAT) ze 72 na 24 hodin.

 

Do tohoto počtu se zahrnují sportovci, rozhodčí, realizační týmy apod.

 

Odkaz na celý výklad: Novinky | ČUS (cuscz.cz)

MŮJ KLUB 2022 – nabízení firem

Vážení sportovní přátele,

obepisují vás různé firmy (např. Dotace bez starostí), které vám nabízejí zprostředkování dotačního programu MŮJ KLUB 2022, ale  s tím, že jim poté budete muset vyplatit určité procento z obdržené částky.

Žádáme vás, abyste si na tyto firmy dali pozor a nevyužívali jejich služby.

My jsme vám plně k dispozici, co se týká dotačního programu MŮJ KLUB a se vším vám rádi pomůžeme. Stačí, když se na nás obrátíte, jakmile si s něčím nebudete vědět rady. Náš servis vám poskytujeme ZDARMA. A jsme tady pro vás každý den od pondělí do pátku.

 

Zřízení datové schránky

Vážení sportovní přátele,

pokud máte zájem o zřízení datové schránky pro váš spolek, doporučuji Vám navštívit Czech point, kde Vám pomůžou vyřídit žádost.

V případě, že se rozhodnete pro jinou možnost, jak zřídit datovou schránku, tak navštivte webovou stránku: https://www.datoveschranky.info/chci-datovku/zrizeni-datove-schranky/na-zadost.

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Pavel Brímus