Informace o ukončení zákonné výpůjčky a postup možného řešení

V příloze naleznete informaci zpracovanou LPO ČUS k ukončení zákonné výpůjčky a doporučený postup řešení. Z přiloženého výstupu z pasportu sportovních zařízení dovozujeme, že se ukončení zákonné výpůjčky může týkat zde vyjmenovaných subjektů. Pochopitelně nemůžeme vyloučit ani dotčení dalších členských subjektů ČUS. Je pravděpodobné, že dotčené subjekty již přímo oslovil…

Publikováno