Financování sportu na nejnižších úrovních je potřeba řešit akutně

Česká unie sportu uspořádala v Mikulově 13. ledna krajskou veřejnou konferenci na téma Financování sportu v ČR a novela zákona o sportu. Jde o první ze seriálu krajských konferencí, které ČUS plánuje uskutečnit na podporu vícezdrojového financování a rozvoj sportu v regionech. Pokračovat ve čtení „Financování sportu na nejnižších úrovních je potřeba řešit akutně“

Kontrola zápisu vlastnictví TJ/SK v katastru nemovitostí

Česká unie sportu (ČUS) obdržela informaci Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK), ze které vyplývá existence rozdílných údajů vedených u některých subjektů (TJ/SK) zapsaných v evidenci katastru nemovitostí a údajů vedených v základním registru osob (ROS) a registru ekonomických subjektů (RES). Seznam subjektů zapsaných v katastru nemovitosti, u nichž byly zjištěny rozdíly v údajích nebo údaje v ROS a RES nebyly vůbec dohledány – „ČÚZK – nedostatečně identifikované osoby v KN“. Pokračovat ve čtení „Kontrola zápisu vlastnictví TJ/SK v katastru nemovitostí“

Protokol NKÚ: Česká unie sportu v kontrole obstála na jedničku

Nejvyšší kontrolní úřad vydal 2. února 2015 Informaci z kontrolní akce NKÚ č. 14/04 s názvem „Peněžní prostředky státu poskytované na vybrané programy ukazatele státního rozpočtu Všeobecná sportovní činnost“. K Informaci byla vydána tisková zpráva NKÚ nadepsaná „Dotace na sport: MŠMT rozdalo neprůhledně 800 milionů korun“.

Pokračovat ve čtení „Protokol NKÚ: Česká unie sportu v kontrole obstála na jedničku“