Aktuální informace k podávání elektronické žádosti z programu VIII. MŠMT

Zasíláme vám některé informace, které vyplynuly ze zpracování registrace SK/TJ v systému IS-SPORT  MŠMT pro Program VIII. – Organizace sportu ve sportovních klubech.

PROFIL organizace – je třeba vyplnit ve všech částech, nesmí zůstat rámeček červeně  označený

► v části CHARAKTERISTIKA je přednastaveno “SVAZ” a pokud to v roletce nezměníte na “SK TJ” tak se budou v části PROJEKTY – založit nový projekt – nabízet projekty pro svazy, když změníte na SK TJ bude tam program VIII.!!!

►- v povinných přílohách, které se vkládají v elektronické podobě do části DOKUMENTY musí být:

1) platné stanovy SK/TJ – najdete ve “sbírce listin” u výpisu vašeho spolku v rejstříku na www.justice.cz po zadání vašeho IČ

2) platný výpis rejstříku – viz výše na www.justice.cz

3) aktuální seznam členů mládeže do 18 let (uveďte jméno a rok narození)  – pokud vedete svůj  seznam, naskenujte do formátu PDF a přiložte, jinak lze získat seznam v IS ČUS u vaší SK/TJ v části REPORTY,

4) potvrzení o vedení účtu u banky ne starší 3 měsíců – získáte v bance, někde to trvá třeba déle, počítejte s tím! Doklad naskenujte a vložte do části DOKUMENTY

5) výsledovka a rozvaha za rok 2015 – získáte rovněž v IS ČUS v části VÝKAZY

6) výroční zpráva za uplynulé období – naskenujte zprávu z vaší poslední VH. Pokud ji nemáte, můžete použít VZOR z přílohy, kde však musíte příslušné části upravit podle vaší skutečnosti!! A následně vložit do DOKUMENTY.

V písemné podobě se posílá pouze ve formátu PDF vytištěný projekt, podepsaný statutárním zástupcem spolku!

Sledujte prosím mailovou poštu, budeme zde uveřejňovat poznatky a různá doporučení ze zpracování Programu VIII. MŠMT. Rovněž sledujte v menu IS SPORT část “nápověda”.

Přihláška ČUS Sportuj s námi 2017

Vážení sportovní přátelé,

níže naleznete odkaz na elektronickou přihlášku (formulář) pro přihlášení do projektu ČUS Sportuj s námi na rok 2017. Formulář bude otevřen od 1. listopadu do 25. listopadu.  Odkaz na přihlášku bude k dispozici také na stránkách ČUS www.cuscz.cz nebo na stránkách projektu www.cus-sportujsnami.cz

K distribuci můžete využít veškeré Vaše komunikační kanály.

Odkaz na přihlášku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAHs7II2K1DonS0DWi8LY-RgvL7ZNAp1MQcWxAvWwT55hfwQ/viewform

Žádost o dotaci MŠMT program VIII. na rok 2017 –činnost sportovních organizací

Vážení sportovní přátelé,

MŠMT zveřejnilo na svých stránkách neinvestiční dotace na období 2017 – 2019. Odkaz: http://www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-na-obdobi-2017-2019.

MŠMT žádá všechny žadatele o o shovívavost s elektronickým systémem IS-SPORT (elektronické řešení dotačních programů). MŠMT doporučuje podávat žádosti od 10. 11. a dál s tím, že v tomto týdnu se budou ladit záležitosti, které nešly otestovat ve zkušebním provozu. MŠMT dále žádá o spolupráci při shromažďování nedokonalostí v IS- SPORT u okresních sdružení ČUS, od kterých si cestou přes ČUS tyto nedokonalosti přebere.

 

PS: mé aktuální doporučení je, aby jste vyčkali ze zadáváním žádosti minimálně do 10.11.2016!

Elektronická žádost se týká pouze programu VIII..

Žádosti na údržbu a provoz TVZ se budou jako v přechozích letech podávat písemně (na předepsaných formulářích), a to v nebližší době buď, na svůj národní sportovní svaz (FAČR, ČSLH atd.) nebo přes ČUS.