Aktuální informace k podávání elektronické žádosti z programu VIII. MŠMT

Zasíláme vám některé informace, které vyplynuly ze zpracování registrace SK/TJ v systému IS-SPORT  MŠMT pro Program VIII. – Organizace sportu ve sportovních klubech. ► PROFIL organizace – je třeba vyplnit ve všech částech, nesmí zůstat rámeček červeně  označený ► v části CHARAKTERISTIKA je přednastaveno “SVAZ” a pokud to v roletce…

Publikováno

Přihláška ČUS Sportuj s námi 2017

Vážení sportovní přátelé, níže naleznete odkaz na elektronickou přihlášku (formulář) pro přihlášení do projektu ČUS Sportuj s námi na rok 2017. Formulář bude otevřen od 1. listopadu do 25. listopadu.  Odkaz na přihlášku bude k dispozici také na stránkách ČUS www.cuscz.cz nebo na stránkách projektu www.cus-sportujsnami.cz K distribuci můžete využít veškeré Vaše…

Publikováno

Žádost o dotaci MŠMT program VIII. na rok 2017 –činnost sportovních organizací

Vážení sportovní přátelé, MŠMT zveřejnilo na svých stránkách neinvestiční dotace na období 2017 – 2019. Odkaz: http://www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-na-obdobi-2017-2019. MŠMT žádá všechny žadatele o o shovívavost s elektronickým systémem IS-SPORT (elektronické řešení dotačních programů). MŠMT doporučuje podávat žádosti od 10. 11. a dál s tím, že v tomto týdnu se budou ladit záležitosti, které nešly otestovat ve…

Publikováno