Usnesení valné hromady České unie sportu k aktuální situaci financování sportovního prostředí

Delegáti 34. valné hromady České unie sportu, jako zástupci největší sportovní organizace v České republice,

1. vyzývají vládu ČR, aby neprodleně zajistila financování sportovního prostředí v celé jeho struktuře, a to včetně fotbalu, protože v opačném případě hrozí kolaps českého sportu;

2. důrazně upozorňují vládu ČR, že při financování sportu v roce 2017 byly a jsou zásadním způsobem porušovány Zásady vlády pro financování neziskového sektoru, podle kterých již měla být k 31. 3. 2017 vyplacena nejméně jedna polovina všech neinvestičních dotací. Současně žádají vládu ČR, aby zajistila okamžité personální posílení úseku sportu MŠMT tak, aby byla obnovena jeho plná funkčnost;

3. vyzývají vládu ČR, aby neprodleně vypracovala takový systém podpory a rozvoje sportu, který umožní realizovat státní péči o sport v souladu se směrnými dokumenty Evropské unie a v souladu s již schválenými koncepcemi podpory a rozvoje sportu v ČR.

Valná hromada ČUS ocenila pozitivní hospodaření spolku a vyzvala vládu, aby zajistila financování a podporu sportu

Ve Sportovním centru Nymburk se 13. května konala v pořadí 34. valná hromada České unie sportu. Nabídla velice podrobné ohlédnutí za uplynulým rokem v činnosti největšího sportovního spolku v České republice i vizi nejdůležitějších aktivit a úkolů ČUS pro další období. Současně však reagovala na aktuální kritickou situaci ve financování sportovního prostředí způsobenou zastavením dotačních programů ministryní školství. Hostem valné hromady byl ministr financí Andrej Babiš.

Pokračování …

VYJÁDŘENÍ PŘEDSEDY ČUS PO SCHŮZCE S MINISTRYNÍ ŠKOLSTVÍ K FINANCOVÁNÍ SPORTU

Na schůzce v pondělí 15. května mě ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová informovala o aktuálních krocích, které činí MŠMT v oblasti financování sportu. Detailně mi představila usnesení Národní rady pro sport a opatření, která v pondělí 15. května projednala také vláda. Vítám všechny tyto kroky, které vedou k tomu, že financování sportu by nemělo být ohroženo.

Investiční program a programy zaměřené na sportovní svazy a sportovní organizace jsou zrušené. Tyto programy MŠMT vyhlásí znovu. Sportovní svazy a organizace začátkem června dostanou 50 % dotace minulého roku, aby byla zajištěna kontinuita jejich provozu. Jde o nejzazší termín, který všichni vítáme.

Jak vyplývá z opatření, MŠMT tento týden začne také uvolňovat peníze z programu na podporu sportování dětí a mládeže v místních klubech včetně financování jejich trenérů a soutěží. Na tento program je vyčleněna jedna miliarda korun. V následujících týdnech začnou být vypláceny peníze z programu na sportování zdravotně postižených a z programu pro sportování veřejnosti, významné sportovní akce i provoz a údržbu sportovních zařízení.

Ministryně školství přijala také závazek navýšení počtu pracovníků úseku sportu MŠMT.  

Usnesení Národní rady pro sport ze dne 12. 5. 2017:

Národní rada pro sport:

1. Bere na vědomí a schvaluje postup navržený MŠMT pro pokračování financování neinvestičních a investičních dotačních programů.

2. Doporučuje ministryni zajistit co nejrychleji pokračování financování českého sportu zejména v programech V a III a VIII a zajistit financování významných sportovních akcí s prioritou mistrovství světa a mistrovství Evropy konaných v České republice.

3. Doporučuje ministryni zajistit plynulost mimořádné podpory olympijské přípravy sportovců.

4. Vyzývá FAČR, aby bezodkladně Radě předložil podrobnou zprávu o svém vnitřním financování.

5. Vyslovuje důvěru ministryni školství, mládeže a tělovýchovy a žádá předsedu vlády, aby její demisi nepřijal!