Pracovní semináře

Vážení přátelé,

vzhledem k množícím se dotazům ohledně vyúčtování dotací za rok 2017 a podávaní žádostí o dotace v roce 2018, jsme se rozhodli uspořádat dva pracovní semináře (Zlín – Brumov) na tato témata.

Semináře proběhnou v těchto termínech:

čtvrtek 14. 12. 2017 od 17.00 hodin – v salonku Hotelu GARNI ve Zlíně (v prvním patře)

pátek 15. 12. 2017 od 17.00 hodin – zasedací místnost Hotel Arena na zimním stadionu v Brumově –Bylnici.

Dovoluji si vás upozornit na dvě skutečnosti – semináře jsou samozřejmě nepovinné. Žádáme zájemce, kteří se chtějí semináře zúčastnit, aby obratem – nejpozději však do pondělí 11. 12. 2017 do 14.00 hodin

vyplnili a zaslali zpět na můj email dole předepsanou návratku. A tím potvrdili svou účast. Vzhledem k omezeným místům doporučujeme max. dvě osoby za klub (administrátor popř. účetní).

S pozdravem

Pavel Brímus

Jednání předsedy ČUS Jansty s vedením ANO

Předseda České unie sportu Miroslav Jansta 4. 12. jednal s vedením hnutí ANO a nově zvolenými poslanci o navrácení částky 7 miliard korun do státního rozpočtu na financování sportu na rok 2018. Tu ještě jako ministr financí Andrej Babiš navrhl do rozpočtu v první polovině letošního roku. Návrh ale později zkrátila bývalá ministryně školství Kateřina Valachová o jednu miliardu korun přesunem na financování inkluzí a do povinného plavání ve školách o dalších 300 milionů korun.  Již na květnové Valné hromadě ČUS vyjádřili delegáti sportovních svazů, tělovýchovných jednot a klubů ministryni Valachové nedůvěru. Nikdo další se k ČUS nepřipojil.

Vzhledem k tříměsíční zdravotní indispozici předsedy ČUS Miroslava Jansty se v dění nemohl angažovat a nikdo další se o výpadek peněz pro sport ve státním rozpočtu na rok 2018 nepostaral.  Šéf hnutí ANO Andrej Babiš připustil, že 7 miliard korun může být do rozpočtu vráceno s tím, že bude nejprve vyhodnoceno financování za rok 2017.

 

První znění návrhu státního rozpočtu na rok 2018 představilo ministerstvo financí již v červnu 2017. Součástí této zprávy bylo, v souladu s výdajovým výhledem na rok 2018 i v souladu se záměry vládní Koncepce Sport 2025, že návrh státního rozpočtu na rok 2018 počítá s navýšením výdajů na podporu sportu z 6 miliard korun na 7 miliard korun. Koncem června už bylo v návrhu rozpočtu MŠMT na sport plánováno pouze 5,9 miliard korun.

 

Vyhlášení programu „Můj klub“ na rok 2018

Vážené kolegyně a kolegové,

dnes 1.12.2017 zveřejnilo MŠMT na svých webových  stránkách (viz. odkaz dole) nový dotační program pro sportovní prostředí pod názvem „Můj klub 2018“.

Vyhlášením tohoto programu se nahrazuje část materiálu Dotační neinvestiční programy státní podpory sportu pro spolky na léta 2017-2019 v kapitole

Program VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech + Program IV – Údržba a provoz sportovních zařízení.

Program MŮJ KLUB se vyhlašuje na období roku 2018. Termín pro podání žádostí v listinné i elektronické verzi včetně všech povinných příloh je 29. prosince 2017.

Formulář k podání žádosti bude v systému is-sport dostupný nejpozději 6.12.2017.

Doporučuji , aby jste si vyhlášení tohoto programu řádně prostudovali (viz. příloha), a v rámci možnosti o něj zažádali.

Alokovaná částka v tomto programu na rok 2018 je 1 200 000 000,-Kč.

Pokud budete mít nějaké dotazy, jsem vám k dispozici na tel. 608 881 444.

 

S přátelským pozdravem

Pavel Brímus

http://www.msmt.cz/sport-1/vyhlaseni-dotacniho-neinvesticniho-programu-muj-klub-na-rok