Přihláška ČUS Sportuj s námi 2019

Vážení sportovní přátelé,

níže naleznete odkaz na elektronickou přihlášku pro přihlášení do projektu ČUS Sportuj s námi na rok 2019. Přihláška bude otevřena od zítřka 1. listopadu do 30. listopadu 2018.  Odkaz na přihlášku bude k dispozici také na stránkách ČUS http://www.cuscz.cz/ nebo na stránkách projektu http://www.cus-sportujsnami.cz/

K distribuci můžete využít veškeré Vaše komunikační kanály.

Odkaz na přihlášku: https://www.cus-sportujsnami.cz/prihlaska/

Pokračovat ve čtení „Přihláška ČUS Sportuj s námi 2019“

Pokyny předsedy ČUS

Vážení sportovní přátelé,

v přílohách naleznete Pokyn ke statistickému šetření stavu členské základny ČUS, Pokyn k aktualizaci údajů pasportu sportovních zařízení a Pokyn k aktualizaci finančních výkazů SK/TJ sdružených v ČUS za rok 2018. Statistická data v IS ČUS jsou používána při jednáních se státními a samosprávními institucemi. V nepřetržité číselné řadě posledních let poskytují údaje jedinečný obraz trendu vývoje českého sportu, jehož je struktura ČUS většinovou součástí. Proto VV ČUS rozhodl ve sběru statistických dat pokračovat.

Pokyn předsedy č. 3-2018 – ke zpracování finančních výkazů ČUS za rok 2018
Pokyn předsedy č. 4-2018 – k aktualizaci údajů pasportu sportovních zařízení k 31.12.2018
Pokyn předsedy č. 5-2018 – ke statistickému šetření stavu členské základy v ČUS k 31.12.2018

Děkujeme spolupráci.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Pavel Brímus

Seminář „Můj klub 2019“

Vážení přátelé,

 vzhledem k množícím se dotazům ohledně podávání žádostí o dotace z MŠMT „Můj klub 2019“, jsme se rozhodli uspořádat ve Zlíně pracovní seminář.

Seminář proběhne v úterý 23.10.2018 od 16.00 hodin – v salonku Hotelu GARNI ve Zlíně (v prvním patře).

Žádáme zájemce, kteří se chtějí semináře zúčastnit, aby nejpozději do pátku 19. 10. 2018 vyplnili a zaslali zpět na můj email předepsanou návratku.

Vzhledem k omezeným místům doporučujeme max. dvě osoby za klub (administrátor popř. účetní).  

S pozdravem

Pavel Brímus

Jen pro kluby sdružené v OS ČUS Zlín!

Jen pro kluby sdružené v OS ČUS Zlín! 

Vážení sportovní přátelé,

předávám Vám informaci z MŠMT k Programu MŮJ KLUB 2019, o jehož distribuci nás MŠMT požádalo.

Systém IS-SPORT bude podle informací MŠMT aktivován nejpozději v pondělí 8. října.

Po spuštění systému IS-SPORT Vám prostřednictvím Krajských organizací ČUS zašleme další informace a doporučení k vyhlášenému Programu MŮJ KLUB 2019.

Více informací naleznete zde http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-muj-klub-2019

S pozdravem a přáním hezkého dne

Pavel Brímus

Velmi důležité – žádosti o dotace z MŠMT na rok 2019!!!

Vážení sportovní přátelé,

 

ve čtvrtek 27.9.2018 byla zveřejněna výzva MŮJ KLUB na rok 2019. Výzva je určena pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, které evidují min. 12 členů ve věku 6 až 23 let. Více informací naleznete zde http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-muj-klub-2019

 

Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže.

Žádosti se podávají prostřednictvím systému IS-SPORT (http://is-sport.msmt.cz). Systém bude aktivován nejpozději od pondělí 8. října.

Termín pro podání žádostí je stanoven na 31. října 2018.

Pro zjednodušení a zrychlení administrace této Výzvy doporučujeme žadatelům, aby pro stanovení požadované výše dotace použili KALKULAČKU MŮJKLUB, která slouží k výpočtu maximální výše dotace na základě údajů o členské základně žadatele o dotaci.

Výzva MŮJ KLUB 2019

Přílohy Výzvy:

MŮJ KLUB – Příloha č. 1_Rozpočet.xlsx
MŮJ KLUB – Příloha č. 2_Avízo vratky