Vyúčtování neinvestičních dotací 2018

Vážení sportovní přátelé,

na stránkách MŠMT byly uveřejněny podklady pro vyúčtování a vypořádání neinvestičních dotací 2018. Týká se všech příjemců dotací, kterým byla poskytnuta neinvestiční dotace na základě doručeného „Rozhodnutí MŠMT o poskytnutí dotace“ (tedy i všem příjemcům dotace z Programu „Můj klub“)

http://www.msmt.cz/sport-1/vyuctovani-neinvesticnich-dotaci-a-vyporadani-se-statnim

 

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU OS ČUS ZLÍN

Vážení sportovní přátelé,

dovolte, abych vás co nejsrdečněji pozval na volební valnou hromadu OS ČUS Zlín, která se koná ve středu dne 28.11.2018 od 16.00 hodin.

Valná hromada jako obvykle proběhne v prostorách hotelu Moskva ve Zlíně ve II. poschodí vpravo (pozvánka a program – viz. příloha).

Jelikož je valná hromada v letošním roce volební, dodržte  termín podávání návrhů do orgánů OS ČUS Zlín dle „pozvánky“ tj. do pátku 23.11.2018).

Vzhledem k tomu, že na minulé VH byla vaše účast nízká, předpokládám, že v letošním roce přistoupíte k plnění své základní povinnosti a Valné hromady

se zúčastníte.

Pozvánka na Valnou hromadu

Program

S pozdravem

Pavel Brímus

Hnilička: dovolte mi porovnat sport a kulturu

Hnilička: Při vší úctě k celému kulturnímu prostředí, dovolte mi porovnat sport a kulturu

Milan Hnilička

1.11.2018 04:17:03

Poslední říjnový den Poslanecká sněmovna projednala:

Návrh poslanců Milana Hniličky, Patrika Nachera, Věry Procházkové, Jaroslava Bžocha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Sněmovní tisk měl číslo 241 a šel do prvního čtení.

Předkladatelem návrhu zákona byl poslanec Milan Hnilička, jehož projev si přečtěte v plném znění.

Pokračovat ve čtení „Hnilička: dovolte mi porovnat sport a kulturu“

Větší obce mohou žádat o peníze…

Praha 31. října (ČTK) – Města s více než deseti tisíci obyvateli mohou žádat o 15 až 40 milionů Kč na obnovu a stavbu městských sportovních hal a stadionů. Celkem jim ministerstvo školství na tyto účely poskytne zhruba 500 milionů Kč. O možnosti žádat o dotace informovalo na svém webu . Obce musí mít na projektech alespoň poloviční spoluúčast. Žádosti o peníze mohou posílat do konce roku.

Pokračovat ve čtení „Větší obce mohou žádat o peníze…“

Česká unie sportu intenzivně pomáhala klubům se zajištěním žádostí o dotace

V rámci programu Můj klub, který vypsalo počátkem října Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, zamíří do sportovních klubů a tělovýchovných jednot částka ve výši 1,5 miliardy korun. Kanceláře okresních sdružení České unie sportu už zpracovaly tisíce žádostí o tyto dotace. Služeb a znalostí odborníků z ČUS využilo v minulém roce 84 % subjektů z řad TJ/SK.

Pokračovat ve čtení „Česká unie sportu intenzivně pomáhala klubům se zajištěním žádostí o dotace“