Nové úrazové pojištění členů ČUS od 1. 2. 2019 u Pojišťovny VZP, a.s.

Český olympijský výbor uzavřel od 1. 2. 2019 pro celé sportovní prostředí ČR novou úrazovou pojistku s Pojišťovnou VZP, a.s. Všechny subjekty sdružené v České unii sportu, tedy národní sportovní svazy, sportovní kluby/tělovýchovné jednoty, okresní sdružení a krajské organizace ČUS jsou od 1. 2. 2019 pojištěny prostřednictvím nové pojišťovny. Pojištění je platné…

Publikováno

Program IV MŠMT – údržba a provoz zařízení – AKTIVITY ČUS K OPĚTOVNÉMU VYPSÁNÍ PROGRAMU

Vážení sportovní přátelé, předsedové sportovních klubů a tělovýchovných jednot, prostřednictvím medií a s velkou podporou členské základny ČUS trvale usilujeme na všech úrovních o opětovné vypsání programu IV na údržbu a provoz sportovišť ve vlastnictví klubů, národních sportovních svazů a sportovních organizací. Tento tradiční program MŠMT pro roky 2017 a 2018…

Publikováno

Vyúčtování dotace MŠMT – Můj klub 2018

Na webových stránkách MŠMT se objevil Manuál pro vyúčtování a vypořádání se státním rozpočtem neinvestičních dotací státní podpory sportu za rok 2018. Každá poskytnutá dotace musí být vyúčtována nejpozději do 15.2.2019 – tedy nahrána do systému IS-Sport a zároveň odeslána v listinné podobě.

Publikováno

Fond Zlínského kraje – Programová podpora 2019 – sekce MLÁDEŽ A SPORT

Aktuální informace k vyhlášené Programové podpoře pro rok 2019 z Fondu Zlínského kraje v rámci sekce MLÁDEŽ A SPORT. Jedná se o programy: – Program MaS01-19 Jednorázové PROJEKTY v oblasti mládeže a sportu (1. pololetí 2019) – Program MaS02-19 PODPORA SPORTU V OBCÍCH DO 2 000 OBYVATEL – Program MaS03-19 ČINNOST A ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO…

Publikováno

Výzva k podávání nominací + formulář Trenérka cvičitelka roku 2018

Jedná se o každoroční akci Komise rovných příležitostí Českého olympijského výboru, vrcholící slavnostním setkáním úspěšných dobrovolných i profesionálních trenérek a cvičitelek, na kterém převezmou ocenění za svoji práci za přítomnosti nejvyšších představitelů českého sportu. Fotografie z loňské akce možno shlédnout zde: https://www.olympic.cz/media/fotoslozka/1189?backToSuperfolder=1&type=foto. Nominace mohou podávat okresní a krajská pracoviště ČUS…

Publikováno