Vyúčtování dotace MŠMT – Můj klub 2018 do 15.2.2019!!!

Upozorňuji, že se blíží termín vyúčtování státní dotace z MŠMT – „Můj klub 2018“ (15.2.2019)

1 NÁLEŽITOSTI VYÚČTOVÁNÍ

Vyúčtování musí obsahovat všechny povinné dokumenty vyúčtování, které žadatel

  1. nahraje do systému IS-Sport
  2. odešle v listinné podobě na adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5

118 12 Praha 1 – Malá Strana

Obálka musí být označena slovy „Vyúčtování 2018_název programu“,

např. „Vyúčtování 2018_MŮJ KLUB“.

Každá poskytnutá dotace musí být vyúčtována nejpozději do 15.2.2019 – tedy nahrána do systému IS-Sport a zároveň odeslána v listinné podobě (rozhoduje otisk poštovního razítka).

  Pokračovat ve čtení „Vyúčtování dotace MŠMT – Můj klub 2018 do 15.2.2019!!!“