Vyúčtování dotace MŠMT – Můj klub 2018 do 15.2.2019!!!

Upozorňuji, že se blíží termín vyúčtování státní dotace z MŠMT – „Můj klub 2018“ (15.2.2019) 1 NÁLEŽITOSTI VYÚČTOVÁNÍ Vyúčtování musí obsahovat všechny povinné dokumenty vyúčtování, které žadatel nahraje do systému IS-Sport odešle v listinné podobě na adresu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5 118 12 Praha 1 – Malá Strana…

Publikováno

Fond Zlínského kraje_Programová podpora 2019_sekce MLÁDEŽ A SPORT

Dále upozorňuji, že zítra tj. 13.2.2019 končí termín podávání žádosti na Zlínský kraj. Bližší informace naleznete na níže uvedeném odkazu či přihlášku k žádosti. Využijte další možnost k podpoře činnosti vašeho klubu. S pozdravem Pavel Brímus

Publikováno