„Můj klub 2020“ – konec podávání žádostí končí v pondělí dne 18.11.2019!!!

Dobrý den vážení přátelé,

dovoluji si vás upozornit na blížíce se datum ukončení podávání žádosti „Můj klub 2020“!

Příští týden v pondělí dne 18.11.2019 je poslední den, kdy musíte –  můžete žádost odeslat jak elektronicky, tak i v písemné podobě.

Pokud potřebujete jakoukoliv radu či pomoc při podávání této žádosti, neváhejte se na mě obrátit, a to buď telefonicky nebo písemně.

S pozdravem

Pavel Brímus

 

 

PS: ty oddíly, které již tuto žádost odeslaly, ať berou tuto informaci jako bezpředmětnou…

Neobdržení dotace Můj klub

Důležitá informace!

Žádáme kluby, které v letošním roce neobdržely státní dotaci „Můj klub“, a to z toho důvodu, že neodevzdaly k vyúčtování za rok 2018 tabulku

„vypořádání dotace se státním rozpočtem za rok 2018“, aby se ihned ozvaly na sekretariát OS ČUS Zlín tel. 608 881 444 (p. Brímus).

Česká unie sportu připravuje návod pro TJ/SK vyřazené z této dotace, a to správní žalobu v podobě přezkumného řízení.

Využití postupu bude na rozhodnutí jednotlivých TJ/SK.

ČUS zajistí právní podporu k podání žaloby.

Ze strany MŠMT nedošlo k povinným výzvám dle ZoRP k nápravě nedodaných finančních vypořádání (§14f), resp. vyhlášky o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem.

Z těchto důvodů vás žádám o okamžitou zpětnou informaci, zda v OS ČUS ZLÍN existuje takováto TJ/SK, která MŠMT byla tímto způsobem postižena.

 

Předem děkuji za spolupráci.

S pozdravem

Pavel Brímus

Pozvánka na Valnou hromadu ČUS

Vážení sportovní přátelé,

tímto si vás dovolujeme pozvat na řádnou valnou hromadu OS ČUS Zlín (viz příloha Pozvánka na Valnou hromadu ČUS).

Valná hromada se bude konat ve středu 27.11.2019 od 16.00 hodin v kongresovém sálu IH Moskva ve Zlíně.

Tato pozvánka je určena všem sportovním spolkům, kteří jsou sdruženi ve střešní organizaci České unie sportu ve Zlíně.

 

S pozdravem a přáním hezkého dne

Pavel Brímus