VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍCH DOTACÍ A VYPOŘÁDÁNÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2019 – MŮJ KLUB 2019

je nutné před odesláním v listinné podobě nebo v elektronické podobě do datové schránky ministerstva nahrát do systému IS Sport. Ten byl pro nahrávání vyúčtování k jednotlivým žádostem programu MŮJ KLUB zpřístupněn od 1.12.2019.     Formulář „Vyúčtování dotace za rok 2019“ a formulář „Finanční vypořádání dotací a návratných finančních…

Publikováno