SPRÁVNOST ÚDAJŮ VE SPOLKOVÉM REJSTŘÍKU

Vážení sportovní přátelé,

ČUS pokračuje v kooperaci s Národní sportovní agenturou, která připravuje dotační programy na rok 2021 a také mimořádnou dotaci (Covid) na rok 2020.

V této souvislosti bude nutné, aby každý žadatel o dotaci byl připraven, tzn. měl pro žádost v pořádku potřebnou dokumentaci, především ve veřejném (spolkovém) rejstříku. V rámci poradenství klubům vyškolí NSA pro tento účel konzultanty, mimo jiné i pracovníky střešních sportovních organizací, včetně ČUS. NSA požádala ČUS o distribuci potřebných informací do základních článků – sportovních klubů a tělovýchovných jednot.

Pokračovat ve čtení „SPRÁVNOST ÚDAJŮ VE SPOLKOVÉM REJSTŘÍKU“

Dotazník NSA – k distribuci do sportovních klubů a tělovýchovných jednot ČUS

Vážení sportovní přátelé,

NSA připravuje mimořádný dotační program na podporu sportovních spolků postižených důsledky opatření uplatňovaných v rámci prevence šíření nemoci Covid-19.
K přesnějšímu nastavení podmínek urychleně zjišťuje aktuální potřeby ve sportovním prostředí.
NSA požádala ČUS o distribuci velmi krátkého zjišťovacího dotazníku do všech sportovních klubů v ČUS (viz průvodní dopis níže).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7u6iVHX_HdSRp8fxncM1hO1cRD9Z1ndZDrcck5XGV3K34MA/viewform

Díky za součinnost a klubům za vyplnění dotazníku !