SPRÁVNOST ÚDAJŮ VE SPOLKOVÉM REJSTŘÍKU

Vážení sportovní přátelé, ČUS pokračuje v kooperaci s Národní sportovní agenturou, která připravuje dotační programy na rok 2021 a také mimořádnou dotaci (Covid) na rok 2020. V této souvislosti bude nutné, aby každý žadatel o dotaci byl připraven, tzn. měl pro žádost v pořádku potřebnou dokumentaci, především ve veřejném (spolkovém)…

Publikováno

Dotazník NSA – k distribuci do sportovních klubů a tělovýchovných jednot ČUS

Vážení sportovní přátelé, NSA připravuje mimořádný dotační program na podporu sportovních spolků postižených důsledky opatření uplatňovaných v rámci prevence šíření nemoci Covid-19. K přesnějšímu nastavení podmínek urychleně zjišťuje aktuální potřeby ve sportovním prostředí. NSA požádala ČUS o distribuci velmi krátkého zjišťovacího dotazníku do všech sportovních klubů v ČUS (viz průvodní…

Publikováno