SPRÁVNOST ÚDAJŮ VE SPOLKOVÉM REJSTŘÍKU

ČUS pokračuje v kooperaci s Národní sportovní agenturou, která připravuje dotační programy na rok 2021 a také mimořádnou dotaci (Covid) na rok 2020.

V této souvislosti bude nutné, aby každý žadatel o dotaci byl připraven, tzn. měl pro žádost v pořádku potřebnou dokumentaci, především ve veřejném (spolkovém) rejstříku. V rámci poradenství klubům vyškolí NSA pro tento účel konzultanty, mimo jiné i pracovníky střešních sportovních organizací, včetně ČUS. NSA požádala ČUS o distribuci potřebných informací do základních článků – sportovních klubů a tělovýchovných jednot.

V příloze Vám proto zasíláme informační dopis předsedy Národní sportovní agentury, adresovaný sportovním klubům a tělovýchovným jednotám, ve kterém vedle informací především vyzývá ke kontrole povinností sportovních organizacích ve spolkovém rejstříku (www.justice.cz), a sděluje dostupnost kontaktů pro konzultační podporu klubům v této záležitosti.

Proto doporučujeme všem sdruženým spolkovým subjektům, aby ve vlastním zájmu provedly kontrolu svých dokumentů ve spolkovém rejstříku.

Pokud budete potřebovat jakoukoliv radu či pomoc, jsme vám k dispozici.

Děkujeme (i jménem NSA) za vaši součinnost.

Šéfové sportovních svazů o volbě předsedy ČUS: Suverénní pozice Miroslava Jansty nás nepřekvapila

Sportovní prostředí vyslalo vzkaz, co si myslí o obvinění České unie sportu a hlavně jejích představitelů – tak reagují na opětovné a přesvědčivé zvolení Miroslava Jansty do čela ČUS předsedové svazů. Staronový šéf největší sportovní organizace obhájil svůj post na červnové Valné hromadě konané v Nymburce. „Myslím, že je to v pořádku,“ prohlásil Martin Malík, předseda Fotbalové asociace ČR. Organizaci zkonsolidoval, finančně postavil na nohy. Mě hladká volba nepřekvapila,“ dodal Libor Varhaník, předseda Českého atletického svazu.

Pokračovat ve čtení „Šéfové sportovních svazů o volbě předsedy ČUS: Suverénní pozice Miroslava Jansty nás nepřekvapila“

Nové mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví se týká i sportovních akcí

Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 7. 2020, č. j. MZDR 15757/2020-26/MIN/KAN dochází k opětovnému zpřísnění pravidel souvisejících s epidemií COVID-19, a to mj. právě ve vztahu ke sportu a spolkové činnosti, a to s účinností ode dne 27. 7. 2020 od 0:00 hodin do odvolání.

ČUS předkládá k mimořádnému opatření výkladové stanovisko JUDr. Daniela Viduny.

Závěry z výkladového stanoviska:

  1. Stanovená omezení se týkají pouze „akcí“ tedy jednorázových událostí.
  2. Jsou stanoveny počty 1.000 osob pro venkovní akce a 500 osob pro vnitřní akce
  3. Počet osob lze navýšit v případě oddělených sektorů, kterých může být až 5, přičemž je třeba počítat s tím, že za jeden z těchto sektorů bude pravděpodobně považována hrací plocha.
  4. V případě akcí pořádaných ve vnitřních prostorách je rovněž stanovena povinnost nošení ochrany dýchacích cest, a to v případě kdy počet účastníků přesáhne 100 osob.
  5. Povinnost nošení ochrany dýchacích cest se nevztahuje na sportovce v době vykonávání sportovní činnosti.

 

Výkladového stanovisko JUDr. Daniela Viduny v návaznosti na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 7. 2020, č. j. MZDR 15757/2020-26/MIN/KAN

Zdroj:

https://www.cuscz.cz/novinky/nove-mimoradne-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi.html

Připravuje se program COVID Sport 2

ČUS předala NSA podněty k zacílení druhého dotačního programu, který NSA intenzivně připravuje.

ČUS zmapovala v klubech a ve svých servisních centrech sportu reakci na vypsání dotačního programu COVID Sport. O zkušenosti projevila zájem NSA, která na setkání s předsedy svazů 29.7. informovala o záměru připravit druhý dotační program COVID Sport 2 na podporu sportovního prostředí. Podněty předala ČUS Národní sportovní agentuře, která již s přípravou programu pokročila. V zaměření připravovaného programu se ČUS zcela shoduje se záměry agentury. Program by měl být více zaměřen na restart činnosti sportovních klubů se začátkem školního roku, ale také, podobně jako v kultuře, na profesionální aktivity. Nejistota podmínek pro výkon povolání, ovlivněných pandemií, totiž zasáhla velmi negativně i sféru profesionálního sportu, zejména ligové soutěže. Pomoc je v tomto případe zcela legitimní. Část podpory by měla být směrována i pořadatelům zrušených nebo rozsahem omezených sportovních akcí pro veřejnost s tím že mezi příjemci této účelové podpory by mohly být podnikatelské subjekty.

Pokračovat ve čtení „Připravuje se program COVID Sport 2“