Archiv pro měsíc: Srpen 2020

SPRÁVNOST ÚDAJŮ VE SPOLKOVÉM REJSTŘÍKU

ČUS pokračuje v kooperaci s Národní sportovní agenturou, která připravuje dotační programy na rok 2021 a také mimořádnou dotaci (Covid) na rok 2020.

V této souvislosti bude nutné, aby každý žadatel o dotaci byl připraven, tzn. měl pro žádost v pořádku potřebnou dokumentaci, především ve veřejném (spolkovém) rejstříku. V rámci poradenství klubům vyškolí NSA pro tento účel konzultanty, mimo jiné i pracovníky střešních sportovních organizací, včetně ČUS. NSA požádala ČUS o distribuci potřebných informací do základních článků – sportovních klubů a tělovýchovných jednot.

V příloze Vám proto zasíláme informační dopis předsedy Národní sportovní agentury, adresovaný sportovním klubům a tělovýchovným jednotám, ve kterém vedle informací především vyzývá ke kontrole povinností sportovních organizacích ve spolkovém rejstříku (www.justice.cz), a sděluje dostupnost kontaktů pro konzultační podporu klubům v této záležitosti.

Proto doporučujeme všem sdruženým spolkovým subjektům, aby ve vlastním zájmu provedly kontrolu svých dokumentů ve spolkovém rejstříku.

Pokud budete potřebovat jakoukoliv radu či pomoc, jsme vám k dispozici.

Děkujeme (i jménem NSA) za vaši součinnost.

Šéfové sportovních svazů o volbě předsedy ČUS: Suverénní pozice Miroslava Jansty nás nepřekvapila

Sportovní prostředí vyslalo vzkaz, co si myslí o obvinění České unie sportu a hlavně jejích představitelů – tak reagují na opětovné a přesvědčivé zvolení Miroslava Jansty do čela ČUS předsedové svazů. Staronový šéf největší sportovní organizace obhájil svůj post na červnové Valné hromadě konané v Nymburce. „Myslím, že je to v pořádku,“ prohlásil Martin Malík, předseda Fotbalové asociace ČR. Organizaci zkonsolidoval, finančně postavil na nohy. Mě hladká volba nepřekvapila,“ dodal Libor Varhaník, předseda Českého atletického svazu.

Celý příspěvek

Nové mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví se týká i sportovních akcí

Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 7. 2020, č. j. MZDR 15757/2020-26/MIN/KAN dochází k opětovnému zpřísnění pravidel souvisejících s epidemií COVID-19, a to mj. právě ve vztahu ke sportu a spolkové činnosti, a to s účinností ode dne 27. 7. 2020 od 0:00 hodin do odvolání.

ČUS předkládá k mimořádnému opatření výkladové stanovisko JUDr. Daniela Viduny.

Závěry z výkladového stanoviska:

  1. Stanovená omezení se týkají pouze „akcí“ tedy jednorázových událostí.
  2. Jsou stanoveny počty 1.000 osob pro venkovní akce a 500 osob pro vnitřní akce
  3. Počet osob lze navýšit v případě oddělených sektorů, kterých může být až 5, přičemž je třeba počítat s tím, že za jeden z těchto sektorů bude pravděpodobně považována hrací plocha.
  4. V případě akcí pořádaných ve vnitřních prostorách je rovněž stanovena povinnost nošení ochrany dýchacích cest, a to v případě kdy počet účastníků přesáhne 100 osob.
  5. Povinnost nošení ochrany dýchacích cest se nevztahuje na sportovce v době vykonávání sportovní činnosti.

 

Výkladového stanovisko JUDr. Daniela Viduny v návaznosti na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 7. 2020, č. j. MZDR 15757/2020-26/MIN/KAN

Zdroj:

https://www.cuscz.cz/novinky/nove-mimoradne-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi.html

Připravuje se program COVID Sport 2

ČUS předala NSA podněty k zacílení druhého dotačního programu, který NSA intenzivně připravuje.

ČUS zmapovala v klubech a ve svých servisních centrech sportu reakci na vypsání dotačního programu COVID Sport. O zkušenosti projevila zájem NSA, která na setkání s předsedy svazů 29.7. informovala o záměru připravit druhý dotační program COVID Sport 2 na podporu sportovního prostředí. Podněty předala ČUS Národní sportovní agentuře, která již s přípravou programu pokročila. V zaměření připravovaného programu se ČUS zcela shoduje se záměry agentury. Program by měl být více zaměřen na restart činnosti sportovních klubů se začátkem školního roku, ale také, podobně jako v kultuře, na profesionální aktivity. Nejistota podmínek pro výkon povolání, ovlivněných pandemií, totiž zasáhla velmi negativně i sféru profesionálního sportu, zejména ligové soutěže. Pomoc je v tomto případe zcela legitimní. Část podpory by měla být směrována i pořadatelům zrušených nebo rozsahem omezených sportovních akcí pro veřejnost s tím že mezi příjemci této účelové podpory by mohly být podnikatelské subjekty.

Celý příspěvek