Přílohy k žádosti o dotaci – Můj klub 2021

K žádosti se přikládají dvě přílohy: a) vlastnická struktura organizace, a dále potvrzení o vedení účtu nebo smlouva o zřízení účtu nebo výpis z účtu. Dále pokud žádost nevyplňuje statutár, tak vložit ještě třetí přílohu a to – Plnou moc k zastupovaní statutára, Takto vypadá znění té „výzvy“ ohledně povinných…

Publikováno

MŮJ KLUB 2021 – postup

Doporučujeme tento postup: Ti z vás, kteří ještě nejsou registrování do Rejstříku sportu musí provést registraci (www.rejstriksportu.cz). Jakmile budete zaregistrováni, nahrajte do Rejstříku sportu svoji členskou základnu – tady můžete použít členskou základnu z IS ČUS (po přihlášení do IS ČUS v sekci členové kliknete na „Export rejstřík“, jakmile se vám soubor…

Publikováno

Spuštění Rejstříku sportu a zveřejnění dodatku č. 1 k Výzvě MŮJ KLUB 2021

Dovoluji si Vás informovat, že Národní sportovní agentura (dále jen „NSA“) úspěšně finalizuje přípravu nového rozhraní Rejstříku sportu.   Zároveň jsme vyhověli požadavkům sportovního prostředí a posunuli lhůtu pro podání žádosti ve výzvě Můj klub od 22.října do 16.listopadu tak, aby měli sportovní organizace dostatek prostoru se v novém prostředí Rejstříku sportu…

Publikováno

Doporučené postupy při nemožnosti konání valné hromady spolku (svaz, TJ, klub)

Spolu s omezením shromažďování osob v důsledku preventivních opatření proti šíření infekce koronaviru vznikají řadě spolků problémy s pořádáním valných hromad, popř. výročních členských schůzí. Protože spolky mají určité povinnosti, jako schválení účetní závěrky, výroční zprávy a jejich vložení do sbírky listin veřejného rejstříku, je potřeba situaci řešit podle platné…

Publikováno

ČUS Sportuj s námi 2021

Vážení sportovní přátelé, chceme Vás informovat, že projekt „ČUS – Sportuj s námi“ i přes toto složité období bude pokračovat i v roce 2021. Cílem tohoto sportovního projektu zůstává aktivněji zapojit širokou veřejnost s důrazem na děti a dospívající do sportovních aktivit a s tím zvýraznit jméno ČUS jako garanta a podporovatele pohybových…

Publikováno

REGISTRACE DO „REJSTŘÍKU SPORTU“ – žadatelé o dotaci MŮJ KLUB 2021

Vážení sportovní přátele, blíží se čas podávání žádostí o dotaci MŮJ KLUB 2021 (od 15. 10. 2020). Z tohoto důvodu Vás chceme upozornit, že je potřeba být zaregistrován na webových stránkách https://www.rejstriksportu.cz/. Ti z Vás, kteří ještě nejsou zaregistrováni, doporučujeme, aby registraci neodkládali a udělali ji do 8. 10. 2020. V termínu od…

Publikováno