Česká unie sportu podporuje prohlášení Hospodářské komory ČR: Kompenzace pro sportoviště jsou nedostatečná a nespravedlivá

Česká unie sportu se připojila k prohlášení Hospodářské komory České republiky, jímž se zásadně ohradila proti podobě, ve které vláda odsouhlasila záměr Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva financí ČR zjednodušit dosavadní systém vyplácení podpor podnikatelům či zaměstnavatelům, jimž vláda zakázala nebo výrazně omezila výdělečnou činnost v souvislosti s opatřeními proti nemoci Covid-19. Podpora má být vyplacena podnikatelům, u kterých došlo k poklesu tržeb o 50 a více procent, přičemž zaměstnavatelé by měli mít nárok na 500 korun za zaměstnance a den.

Pokračovat ve čtení „Česká unie sportu podporuje prohlášení Hospodářské komory ČR: Kompenzace pro sportoviště jsou nedostatečná a nespravedlivá“

Opatření státu ke snížení ekonomického dopadu nouzového stavu

Česká unie sportu postupně mapuje a bude přinášet informace o opatřeních přijatých vládou, které mají napomoci zmírnit v ČR ekonomické ztráty. Ty postihují i sportovní prostředí, například kluby s vedlejší hospodářskou činností.

 

Přinášíme stručný přehled aktuálních informací o možných podporách, úlevách a podpůrných opatření a možnostech jejich využití pro sportovních subjekty. Situace se stále vyvíjí. Informace průběžně aktualizujeme a zveřejňujeme až v okamžiku, kdy jsou potvrzené, nikoliv ve fázi, kdy jsou teprve zamýšlené či komentované v médiích.

Více na  Novinky | ČUS (cuscz.cz)

Funkční období členů volených orgánů spolku – prodloužení dle Lex covid v roce 2021

V reakci na množící se dotazy ze sportovního prostředí ohledně prodloužení funkčního období členů volených orgánů spolku dle pravidel tzv. Lex covid (zákon č. 191/2020Sb., v platném znění) v roce 2021, sděluje ČUS následující informaci.

Dle aktuálního znění §18 odst. 1 Lex covid platí, že práva a povinnosti podle §20 až 22 vznikají a trvají nejdéle do 31.12.2020, není-li dále stanoveno jinak.

Více na https://www.cuscz.cz/novinky/funkcni-obdobi-clenu-volenych-organu-spolku-%C2%A0lex-covid-v-r-2021.html

Lednový VV ČUS opět prostřednictvím per rollam: Projednal výsledky hospodaření v roce 2020 i přípravu rozpočtu na rok 2021

Vzhledem k přetrvávající platnosti vyhlášených vládních protiepidemiologických opatření v České republice ve stupni PES nebylo možné schůzi Výkonného výboru České unie sportu, plánovanou na úterý 26. ledna 2021, v tomto termínu uskutečnit.

 

Členové VV ČUS obdrželi písemné podklady k jednání a na základě zkušeností z října a listopadu loňského roku vyvolal předseda České unie sportu Miroslav Jansta v souladu s jednacím řádem VV ČUS hlasování per rollam. Výbor tak svými rozhodnutími zajistil kontinuitu práce aparátu ČUS. Ve všech případech se jednalo o témata připravená na program plánovaného zasedání výboru 26. ledna.

Pokračovat ve čtení „Lednový VV ČUS opět prostřednictvím per rollam: Projednal výsledky hospodaření v roce 2020 i přípravu rozpočtu na rok 2021“