Aktuální ekonomické informace – dotace MŠMT v roce 2017

Vážení sportovní přátelé,

zasílám Vám aktuální informace k dotacím MŠMT v roce 2017, které jsou aktuálně řešeny:

  1. Program VIII. Organizace sportu ve sportovních klubech.

Žádám ty fotbalové oddíly, které v minulém roce vyplnily žádost tohoto programu, aby si detailně prostudovaly na níže uvedeném odkaze průběh programu.

Zde naleznete veškeré podrobnosti, včetně aktuálního seznamu uspokojených žadatelů (1. část + 2. část seznamu). Ty oddíly, které v seznamu zatím nefigurují, musí vyčkat na 3.a  4.kolo.

Doporučuji hlídat si svou žádost na is-sport.msmt.cz v odkaze projekt, kde po rozkliknutí  najdete v jakém stavu vyřizování je Vaše žádost.

http://www.msmt.cz/sport-1/rozdeleni-statniho-rozpoctu-2017-v-oblasti-sportu-program-vi-1

  1. Investiční program 133510-133512 byl zcela zrušen.

Místo tohoto programu byl MŠMT zveřejněn nový investiční program 133D 531.

Oprávnění žadatelé Podprogramu 133D 531 se mohou již nyní seznámit s věcnými cíli a vymezením podprogramu na níže uvedeném odkaze.

  1. Dotace z programu IV. – údržba sportovních zařízení.

V tomto programu zatím nepadlo z MŠMT žádné rozhodnutí ať kladné, či záporné. Dá se ale předpokládat, že pokud MŠMT i z tohoto programu co nejdříve uvolní na všechny národní sportovní svazy a střešní organizace v ČR (tedy i ČUS) finance, budou tyto neprodleně ekonomickým úsekem ČUS ihned přerozděleny na všechny žadatele tak, jak v minulém roce.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy k těmto programům, pište, prosím, na můj email: brimus@volny.cz

S pozdravem

Pavel Brímus

Publikováno
V rubrikách Aktuality