Aktuální informace k podávání elektronické žádosti z programu VIII. MŠMT

Zasíláme vám některé informace, které vyplynuly ze zpracování registrace SK/TJ v systému IS-SPORT  MŠMT pro Program VIII. – Organizace sportu ve sportovních klubech.

PROFIL organizace – je třeba vyplnit ve všech částech, nesmí zůstat rámeček červeně  označený

► v části CHARAKTERISTIKA je přednastaveno “SVAZ” a pokud to v roletce nezměníte na “SK TJ” tak se budou v části PROJEKTY – založit nový projekt – nabízet projekty pro svazy, když změníte na SK TJ bude tam program VIII.!!!

►- v povinných přílohách, které se vkládají v elektronické podobě do části DOKUMENTY musí být:

1) platné stanovy SK/TJ – najdete ve “sbírce listin” u výpisu vašeho spolku v rejstříku na www.justice.cz po zadání vašeho IČ

2) platný výpis rejstříku – viz výše na www.justice.cz

3) aktuální seznam členů mládeže do 18 let (uveďte jméno a rok narození)  – pokud vedete svůj  seznam, naskenujte do formátu PDF a přiložte, jinak lze získat seznam v IS ČUS u vaší SK/TJ v části REPORTY,

4) potvrzení o vedení účtu u banky ne starší 3 měsíců – získáte v bance, někde to trvá třeba déle, počítejte s tím! Doklad naskenujte a vložte do části DOKUMENTY

5) výsledovka a rozvaha za rok 2015 – získáte rovněž v IS ČUS v části VÝKAZY

6) výroční zpráva za uplynulé období – naskenujte zprávu z vaší poslední VH. Pokud ji nemáte, můžete použít VZOR z přílohy, kde však musíte příslušné části upravit podle vaší skutečnosti!! A následně vložit do DOKUMENTY.

V písemné podobě se posílá pouze ve formátu PDF vytištěný projekt, podepsaný statutárním zástupcem spolku!

Sledujte prosím mailovou poštu, budeme zde uveřejňovat poznatky a různá doporučení ze zpracování Programu VIII. MŠMT. Rovněž sledujte v menu IS SPORT část “nápověda”.

Publikováno
V rubrikách Aktuality