Aktuální informace k Programu IV MŠMT

Vážení zástupci SK/TJ,

na základě včerejší důrazné intervence České unie sportu nám oznámilo dnes 27.9. ráno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR oficiálním dopisem, že připravuje nové vyhlášení upraveného Programu IV na provoz a údržbu sportovních majetků s vyhlášením v průběhu maximálně třech týdnů,tak aby zajistilo vyplacení dotací v roce 2017. MŠMT také v dopise sděluje že si uvědomuje vážnost situace a o vývoji bude dále informovat.

Nadále doporučujeme sportovním klubům a tělovýchovným jednotám zasílat případná stanoviska, náměty a připomínky k Programu IV přímo na adresu kanceláře ministra:

kancelar@msmt.cz
Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
Ministr
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha1

Publikováno
V rubrikách Aktuality