Výpis evidence skutečných majitelů – aktuální informace „Můj klub 2022“

Vážení sportovní přátele,

posílám vám aktuální informace k výzvě, „Můj klub 2022“, kde mimo jiné je povinná příloha „Výpis o skutečných majitelích“, který získáte jedním ze dvou návodu, které uvádím níže:

Vzor – žádost skutečný majitel

A pokud nemáte datovou schránku, tak pro úplný výpis z evidence skutečných majitelů si musíte zažádat na Krajský soud v Brně.

Vzor žádosti zasílám v příloze. Pro urychlení celého procesu získání úplného výpisu je zapotřebí zakoupit kolek v hodnotě 70 Kč a nalepit jej na žádost.

B pokud váš spolek vlastní datovou schránku,

je možné si stáhnout tento úplný výpis evidence skutečných majitelů, návod zde:

  1. Otevřeme si webovou stránku evidence skutečných majitelů. https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik-$sm?p%3A%3Asubmit=x&.%2Frejstrik-%24sm=&nazev=&ico=&oddil=&vlozka=&soud=&polozek=50&typHledani=STARTS_WITH&jenPlatne=PLATNE
  2. Nyní zadáme identifikační číslo organizace.
  1. Dáme přihlásit.
  2. Nyní zvolíme přihlášení přes datovou schránku.
  3. Přihlásíme se do datové schránky.
  4. Nyní už si můžeme stáhnout úplný výpis z evidence skutečných majitelů.

Zde odkaz na videonahrávku, která vám pomůže k získání požadovaného výpisu: https://www.ctrlv.tv/a2fF

Tento výpis je nutný k podávání žádosti „Můj klub 2022“, a doporučuji si ho v předstihu zajistit.

Plánované akce OS ČUS ZLÍN Z.S. – 2021

Tenisový turnaj amatéru a neregistrovaných hráčů, SK Avex Zlín, z.s. 18.09.2021 SK Avex Zlín, z.s.
Memoriál Honzy Kubelky 04.09.2021 FC RAK Provodov, z.s.
Otrokovické svahy 30.10.2021 TJ Jiskra Otrokovice, z.s.
MEMORIÁL TOMÁŠE BUBLÁKA pod záštitou starosty města Brumov-Bylnice 11.12.2021 HOKEJOVÝ CLUB BBSS, z.s.

Výzva MŮJ KLUB 2022

Na webových stránkách NSA byla zveřejněna Výzva MŮJ KLUB 2022.

Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 20 let.

Výzva MŮJ KLUB 2022 je společná jak pro výdaje na sportovní činnost, tak i na výdaje na údržbu a provoz sportovních zařízení.

Termín podávání žádostí: 21. 10. 2021 od 12:00 hodin.

Termín ukončení podávání žádostí 30. 11. 2021 ve 12:00 hodin.

Žádosti se budou podávat opět přes Rejstřík sportu.

VV ČUS sečetl covidové ekonomické ztráty a poukázal na neúnosnost testování sportujících dětí

Po tříměsíční prázdninové přestávce se uskutečnilo 14. září v Praze na Strahově zasedání Výkonného výboru České unie sportu. V jeho úvodu podal předseda ČUS Miroslav Jansta podrobné informace o aktuálních problémech sportovního prostředí.

 

Mimo jiné konstatoval, že výše státní podpory sportu, která se objevila v návrhu státního rozpočtu na rok 2022, je nedostatečná. Původní návrh zněl na 5,9 miliardy korun. Po řadě jednání Národní sportovní agentury, ale také předsedy ČUS, se podařilo návrh navýšit na 7,5 miliardy korun. Přesto však sport zůstává i nadále finančně podhodnocen a zdaleka nedosahuje částky, jakou v České republice dostává kultura. Navíc sport stále postrádá rozpočtovou stabilitu alespoň na tříleté období.

Pokračování …

https://www.cuscz.cz/novinky/zprava-z-vv-cus-konaneho-14-9-2021.html

Aktuální opatření ve vztahu ke sportu

V návaznosti na Mimořádné opatření ze dne 26. 8. 2021 č. j.  MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN, kterým došlo k omezení obchodu a služeb s účinností od 1. 9. 2021 (dále jen „MO služby“) si tímto dovolujeme sdělit výkladové stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M. ve vztahu k činnostem České unie sportu, z.s. V návaznosti na shora uvedené mimořádné opatření MZČR došlo k úpravě omezení souvisejících se sportem, a to k dalšímu rozvolnění možnosti využití sportovišť. Více na: https://www.cuscz.cz/novinky/aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-sportu.html

Začalo vyplácení Výzvy Provoz a údržba

Národní sportovní agentura začala vyplácení výzvy 8/2020 „Provoz a údržba 2021“, která je určena na podporu provozovatelů sportovních zařízení z řad neziskových sportovních organizací. Jedná se o podporu, která byla v předchozích letech ne zcela systémově poskytována v rámci výzev Můj klub a Národní sportovní agentura se proto rozhodla vyčlenit podporu provozovatelů sportovních zařízení do samostatné výzvy.

Účelem Výzvy je podpora sportovních organizací – provozovatelů sportovních zařízení, a to prostřednictvím podpory provozování a udržování sportovních zařízení, včetně podpory udržování technických prostředků, strojů a zařízení přímo souvisejících s provozem sportovního zařízení.

Více na adrese:

Začalo vyplácení Výzvy Provoz a údržba

Pozvánka na VH OS ČUS Zlín

Vážení sportovní přátelé,

v příloze vám zasíláme pozvánku spolu s programem na Valnou hromadu Okresního sdružení České unie sportu Zlín.

Valná hromada se uskuteční ve středu dne 8.9.2021 od 16.00 hodin na hotelu Moskva ve Zlíně.

Každá tělovýchovná jednota, sportovní klub vysílají vždy jednoho delegáta.

Další materiály, včetně hlasovacího lístku obdržíte u presence.

 

S pozdravem

Pavel Brímus

Pozvánka na VH OS ČUS Zlín

Kabina 2021

Národní sportovní agentura zveřejňuje v rámci dotačního investičního programu č. 162 51 Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina 2021-2025, čj. NSA-0071/2021/D/7, tuto Výzvu 8/2021 Kabina 2021, čj. NSA- 0071/2021/D/11.

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: 12. 7. 2021 v 9:00 hod.
TYP VÝZVY: ALOKACE 400 mil. Kč
UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: 31. 8. 2021 v 17:00 hod.

Jedná se o investiční průběžnou nesoutěžní Výzvu.

Více na: https://agenturasport.cz/dotace/kabina-2021/