Příjemnou atmosféru vánoční a potom pohodu celoroční, vám ze srdce přeje
Pavel Brímus

Aktuální informace k podávání elektronické žádosti z programu VIII. MŠMT

Zasíláme vám některé informace, které vyplynuly ze zpracování registrace SK/TJ v systému IS-SPORT  MŠMT pro Program VIII. – Organizace sportu ve sportovních klubech.

PROFIL organizace – je třeba vyplnit ve všech částech, nesmí zůstat rámeček červeně  označený

► v části CHARAKTERISTIKA je přednastaveno “SVAZ” a pokud to v roletce nezměníte na “SK TJ” tak se budou v části PROJEKTY – založit nový projekt – nabízet projekty pro svazy, když změníte na SK TJ bude tam program VIII.!!!

►- v povinných přílohách, které se vkládají v elektronické podobě do části DOKUMENTY musí být:

1) platné stanovy SK/TJ – najdete ve “sbírce listin” u výpisu vašeho spolku v rejstříku na www.justice.cz po zadání vašeho IČ

2) platný výpis rejstříku – viz výše na www.justice.cz

3) aktuální seznam členů mládeže do 18 let (uveďte jméno a rok narození)  – pokud vedete svůj  seznam, naskenujte do formátu PDF a přiložte, jinak lze získat seznam v IS ČUS u vaší SK/TJ v části REPORTY,

4) potvrzení o vedení účtu u banky ne starší 3 měsíců – získáte v bance, někde to trvá třeba déle, počítejte s tím! Doklad naskenujte a vložte do části DOKUMENTY

5) výsledovka a rozvaha za rok 2015 – získáte rovněž v IS ČUS v části VÝKAZY

6) výroční zpráva za uplynulé období – naskenujte zprávu z vaší poslední VH. Pokud ji nemáte, můžete použít VZOR z přílohy, kde však musíte příslušné části upravit podle vaší skutečnosti!! A následně vložit do DOKUMENTY.

V písemné podobě se posílá pouze ve formátu PDF vytištěný projekt, podepsaný statutárním zástupcem spolku!

Sledujte prosím mailovou poštu, budeme zde uveřejňovat poznatky a různá doporučení ze zpracování Programu VIII. MŠMT. Rovněž sledujte v menu IS SPORT část “nápověda”.

Přihláška ČUS Sportuj s námi 2017

Vážení sportovní přátelé,

níže naleznete odkaz na elektronickou přihlášku (formulář) pro přihlášení do projektu ČUS Sportuj s námi na rok 2017. Formulář bude otevřen od 1. listopadu do 25. listopadu.  Odkaz na přihlášku bude k dispozici také na stránkách ČUS www.cuscz.cz nebo na stránkách projektu www.cus-sportujsnami.cz

K distribuci můžete využít veškeré Vaše komunikační kanály.

Odkaz na přihlášku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAHs7II2K1DonS0DWi8LY-RgvL7ZNAp1MQcWxAvWwT55hfwQ/viewform

Žádost o dotaci MŠMT program VIII. na rok 2017 –činnost sportovních organizací

Vážení sportovní přátelé,

MŠMT zveřejnilo na svých stránkách neinvestiční dotace na období 2017 – 2019. Odkaz: http://www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-na-obdobi-2017-2019.

MŠMT žádá všechny žadatele o o shovívavost s elektronickým systémem IS-SPORT (elektronické řešení dotačních programů). MŠMT doporučuje podávat žádosti od 10. 11. a dál s tím, že v tomto týdnu se budou ladit záležitosti, které nešly otestovat ve zkušebním provozu. MŠMT dále žádá o spolupráci při shromažďování nedokonalostí v IS- SPORT u okresních sdružení ČUS, od kterých si cestou přes ČUS tyto nedokonalosti přebere.

 

PS: mé aktuální doporučení je, aby jste vyčkali ze zadáváním žádosti minimálně do 10.11.2016!

Elektronická žádost se týká pouze programu VIII..

Žádosti na údržbu a provoz TVZ se budou jako v přechozích letech podávat písemně (na předepsaných formulářích), a to v nebližší době buď, na svůj národní sportovní svaz (FAČR, ČSLH atd.) nebo přes ČUS.

Elektronická evidence tržeb u TJ, SK ?

V poslední době velmi často slýcháme o tzv. Elektronické evidenci tržeb (EET). Je si potřeba položit otázku, zda se zákon o evidenci tržeb dotýká také ekonomické činnosti TJ a SK? Dovolujeme si Vám předložit částečně upravený text autorů ing. Jaroslava Chvalného a ing. Veroniky Nešpůrkové z Pražské tělovýchovné unie, který by měl sloužit k základní orientaci v této problematice.

Celý článek Elektronická evidence tržeb u TJ, SK ?

ČUS navazuje spolupráci s Transparency International v oblasti transparentního financování sportu

Praha 12. května 2016 – Transparency International – Česká republika, o. p. s. (TI) a Česká unie sportu, z. s. (ČUS) vedeni snahou přispívat k transparentnímu financování sportu a zvyšování integrity sportovního života uzavřely dnes memorandum, jehož obsahem je spolupráce v oblasti transparentnosti financování, dotování a investic ve sportovním prostředí.
Pokračovat ve čtení „ČUS navazuje spolupráci s Transparency International v oblasti transparentního financování sportu“

Prohlášení předsedy ČUS

Prezidentské volby ještě nezačaly a některá média už o nich lžou

Dne 9. června 2016 uveřejnily Hospodářské noviny a další média (např. aktualne.cz) zprávu, že se mám stát předsedou volebního výboru prezidentské kampaně současného prezidenta Miloše Zemana. Mnohá média převzala jen titulek „Zeman ještě oficiálně neoznámil kandidaturu, ale jeho lidé už shání „volební výbor“. Povede ho vlivný právník Jansta“ nebo „Zemanovi lidé už začali chystat druhou prezidentskou kandidaturu. Jako její šéf byl osloven Jansta“. Média vycházela jen z těchto titulků, aniž by si dále cokoliv ověřovala nebo mě kontaktovala a zjišťovala, zda je to pravdivá informace.

Pokračovat ve čtení „Prohlášení předsedy ČUS“