Stav žádostí Můj Klub 2022

Žadatelé, zejména kvůli kterým se 2. kolo připravovalo již byli kontaktováni. Jednalo se především o případy, kdy žadatelé nepodali žádost dle bodu 11.7. Výzvy, podali žádost po termínu nebo např. poštou bez ověřeného podpisu. Žadatelé, kteří by byli vyřazeni nyní již bude v naprosté většině případů stav, kdy nesplňují definici oprávněného…

Publikováno

NSA zveřejnila Výzvu Provoz a údržba 2022 + dodatek č.1

Národní sportovní agentura na svých stránkách zveřejnila „Výzvu Provoz a údržba 2022“ https://agenturasport.cz/dotace/provoz-a-udrzba-2022/ Zahájení příjmu žádostí: 1. 8. 2022 od 12:00 hod. Ukončení příjmu žádostí: 31. 8. 2022 do 12:00 hod. Dále pak po zveřejnění „Výzvy“, NSA doplnila na svých stránkách Dodatek č. 1 k Výzvě Provoz a údržba 2022. https://agenturasport.cz/dotace/provoz-a-udrzba-2022/ Doporučuji zájemcům,…

Publikováno

Kulatý stůl poslanců, senátorů a zástupců sportovního prostředí se zabýval aktuálními problémy českého sportu

Důležité setkání se uskutečnilo 29. června v Praze na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Poslanci a senátoři vládní koalice pozvali zástupce sportovního prostředí na diskusi k hlavním problémům českého sportu. Tématem tohoto kulatého stolu byly „Aktuální hlavní problémy českého sportu aneb Co potřebuje český sport v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu“…

Publikováno

Česko bude při evropském předsednictví prosazovat udržitelná sportoviště

Česko bude při předsednictví v Radě Evropské unie od začátku července prosazovat dostupnou a udržitelnou sportovní infrastrukturu. NSA chce také podpořit sportoviště, která trpí rostoucí cenou energií a jejich provoz tak výrazně prodražuje. Na Národní sportovní agenturu se denně obrací sportovní organizace, kterým výdaje na energie vzrostly o 200 až…

Publikováno

Platba členských příspěvků OS ČUS

Dovoluji si vás upozornit, že dle STANOV OS ČUS Zlín (bod IV. členství, bod B členská práva a povinnosti, bod 5a) a dle Usnesení z Valné hromady v roce 2021 vzniká pro TJ/SK sdružené v OS ČUS Zlín povinnost platit členské příspěvky. Platba členských příspěvků za každou TJ/SK počíná letošním…

Publikováno

JEDNORÁZOVÉ PROJEKTY V OBLASTI MLÁDEŽE A SPORTU

Odkaz na aktuálně vyhlášenou Výzvu Programu MaS01-22 JEDNORÁZOVÉ PROJEKTY V OBLASTI MLÁDEŽE A SPORTU https://www.kr-zlinsky.cz/mas01-22-jednorazove-projekty-v-oblasti-mladeze-a-sportu-aktuality-17483.html. Jedná se o podporu jednorázových projektů s termínem konání červenec – prosinec 2022.

Publikováno