Zpráva z VV ČUS konaného 21. 3. 2023

VV ČUS svolal 41. valnou hromadu ČUS na 21. června 2023 a ocenil výsledky hospodaření ČUS za loňský rok   Třetí letošní zasedání Výkonného výboru České unie sportu se uskutečnilo 21. března v Praze na Strahově. Místopředseda ČUS Marek Hájek v průběhu jednání pogratuloval předsedovi České baseballové asociace a členovi VV ČUS Petru Ditrichovi…

Publikováno

Výzva k podávání nominací Trenérka / cvičitelka roku 2022

V příloze naleznete výzvu k nominacím na Trenérku / cvičitelku roku 2022. Ve výzvě naleznete odkaz na on-line formulář, do kterého se nominace vyplňuje a přímo odešle pořadateli.   Jedná se o každoroční akci Komise rovných příležitostí Českého olympijského výboru, vrcholící slavnostním setkáním úspěšných dobrovolných i profesionálních trenérek a cvičitelek,…

Publikováno

Prohlášení Rady ČUS ze 7. 2. 2023

V reakci na nejnovější prezentované aktivity MOV a po konzultaci s některými předsedy sportovních svazů apeluje Rada ČUS na Český olympijský výbor, aby se jednoznačně vymezil proti účasti ruských a běloruských sportovců na olympiádě, a to v jakékoliv formě.   Jsme země, která si prošla ruskou okupací a není možné, abychom právě my…

Publikováno

UPOZORNĚNÍ – Fond Zlínského kraje_Programová podpora 2023_sekce MLÁDEŽ A SPORT

Dovoluji si vás znovu upozornit, že je stále otevřená Programová podpora Zlínského kraje na rok 2023 do 15.2.2023   Zasílám aktuální informace k vyhlášené Programové podpoře pro rok 2023 z Fondu Zlínského kraje v rámci sekce MLÁDEŽ A SPORT. Doporučuji všem sportovním spolkům v obcích do 3000 obyvatel, aby využily programovou…

Publikováno

Projekt Darujeme kroužky dětem – informace

Informujeme vás o zajímavé možnosti pro sdružené sportovní kluby nebo tělovýchovné jednoty. Projekt „Darujeme kroužky dětem“ pomáhá českým i ukrajinským rodinám v tíživé finanční situaci s úhradou nákladů na volnočasové aktivity dětí. Rodiče mohou přes tento projekt zažádat o příspěvek až 2000 korun pro každé dítě na úhradu tréninků či…

Publikováno

Aktualizace pokynů k vyúčtování dotací z NSA

Národní sportovní agentura aktualizovala dne 13. 1. 2023 závazné pokyny pro vyúčtování a vypořádání. Závazné pokyny pro vyúčtování a vypořádání – Aktualizace 12. 1. 2023 Vyúčtování a vypořádání – Aktualizace 13 .1. 2023

Publikováno

Vyúčtování Můj Klub 2022 a provoz a údržba 2022

V příloze naleznete podklady k vyúčtování dotace Můj klub 2022, a provoz a údržba 2022. Na níže uvedených odkazech naleznete všechny potřebné informace včetně formulářů a povinných příloh. V příloze pak naleznete „závazné pokyny“ k jednotlivým dotacím.   Doporučujeme vám důkladně si přečíst závazné pokyny pro vyúčtování. Jedná o stejný způsob vyúčtování,…

Publikováno

Vyúčtování Provoz a údržba 2022

Na webových stránkách NSA jsou už k dispozici pokyny a formuláře pro vyúčtování výzvy Provoz a údržba 2022 https://agenturasport.cz/dotace/provoz-a-udrzba-2022/.

Publikováno

Fond Zlínského kraje_Programová podpora 2023_sekce MLÁDEŽ A SPORT

Aktuální informace k vyhlášené Programové podpoře pro rok 2023 z Fondu Zlínského kraje v rámci sekce MLÁDEŽ A SPORT.   Jedná se o programy: – Program MaS01-23 JEDNORÁZOVÉ PROJEKTY V OBLASTI MLÁDEŽE A SPORTU https://www.kr-zlinsky.cz/mas01-23-jednorazove-projekty-v-oblasti-mladeze-a-sportu-aktuality-18104.html – Program MaS02-23 PODPORA SPORTU V OBCÍCH DO 3 000 OBYVATEL  https://www.kr-zlinsky.cz/mas02-23-podpora-sportu-v-obcich-do-3000-obyvatel-aktuality-18105.html – Program MaS03-23 ČINNOST A…

Publikováno

Rozhodnutí o stanovení poměru snížení výše dotace ve Výzvě Provoz a údržba 2022

Tato informace slouží jen pro ty TJ/SK, kterých se uvedená dotace týká. NSA vydala Rozhodnutí o stanovení poměru snížení výše dotace ve Výzvě Provoz a údržba 2022 https://agenturasport.cz/wp-content/uploads/2022/12/Rozhodnuti%CC%81-o-stanoveni%CC%81-pome%CC%8Cru-sni%CC%81z%CC%8Ceni%CC%81-vy%CC%81s%CC%8Ce-dotace_final_upraveno-13_12.pdf

Publikováno