Prodloužení příjmů žádostí Můj Klub

NSA prodloužila “Výzvu 21/2022 Můj Klub 2023” a „Výzvu 24/2022 Můj Klub 2023 – pohyb a zdraví” do 30.12.2022. https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/

Publikováno

Video návod „Můj klub 2023“

Zájemci o zaslání video návodu „Můj klub 2023“ ať napíši svůj požadavek na emailovou adresu: pavel@brimus.cz

Publikováno

Můj Klub 2023 – Pohyb a zdraví – DODATEK Č.1

Národní sportovní agentura na svých stránkách zveřejnila Dodatek č. 1 k výzvě Můj klub 2023 – Pohyb a zdraví https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/24-2022-muj-klub-2023-pohyb-a-zdravi/  

Publikováno

Přihlášení do projektu Tipsport Sportuj s námi v roce 2023

Projekt České unie sportu Tipsport Sportuj s námi bude pokračovat i v roce 2023. Cílem tohoto sportovního projektu zůstává aktivněji zapojit širokou veřejnost do sportovních aktivit. Organizátoři zařazených akcí dostávají finanční podporu mediálních partnerů. Přihlašování akcí do projektu bude probíhat opět přes elektronickou přihlášku. Odkaz na přihlášku: https://www.cus-sportujsnami.cz/prihlaska/ Přihlášení do projektu pro rok 2023 bude…

Publikováno

Pozvánka Volební valnou hromadu 2022

Vážení sportovní přátelé, v souladu se Stanovami OS ČUS Zlín z.s. Vás zveme na 7. valnou hromadu, která je v tomto roce volební. Volební valná hromada se bude konat: v úterý dne 15. listopadu 2022 v 16.00 hodin místo konání: hotel Zlín – II. etáž kongresový sál Pozvánka + program VH 2022

Publikováno

Můj klub 2023 – evidence cizinců

Pro zájemce o dotaci Můj klub 2023 zajímavou informaci k evidování cizinců v rejstříku sportu. 1.Krok – cizinci do 15ti let: K zaevidování do rejstříku sportu (RS)  potřebují zadat: jméno + příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu + státní příslušnost. Proces ověřování: sportovní klub zapíše do RS a následně RS komunikuje…

Publikováno

NSA zveřejnila výzvu Můj Klub 2023 – Pohyb a zdraví

Národní sportovní agentura na svých stránkách zveřejnila výzvu Můj Klub 2023 – Pohyb a zdraví https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/24-2022-muj-klub-2023-pohyb-a-zdravi/. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 14 let.   Výše dotace bude stanovena na základě rozsahu sportovní aktivity dětí a mládeže…

Publikováno

Můj Klub 2023 – novinky

Vážení sportovní přátelé, chceme Vás informovat o novinkách v rámci podávání žádostí ve výzvě Můj Klub 2023: 1) V letošním roce je možné zařadit občana ČR do žádosti (přiřadí se kategorie) pouze se stavem u sportovce ORČ – ověřeno rodné číslo. Pokud má sportovec uveden stav pouze „Ověřeno“, tak proběhlo…

Publikováno

Pokyn předsedy ke statistickému šetření

Pokyn předsedy ke statistickému šetření stavu členské základny ČUS k 31.12.2022 Pokyn předsedy k aktualizaci údajů pasportu sportovních zařízení k 31.12.2022 Pokyn předsedy ke zpracování finančních výkazů ČUS za rok 2022 Statistická data jsou používána při jednáních se státními a samosprávními institucemi. V nepřetržité číselné řadě posledních let poskytují údaje…

Publikováno

Národní sportovní agentura vypíše novou výzvu „Můj klub 2023 – Pohyb a zdraví“

Národní sportovní agentura chystá během měsíce října vypsat dotační výzvu „Můj klub 2023 – Pohyb a zdraví“. Hlavním rozdílem o proti dotační výzvě „Můj klub 2023“ je oddělení podpory dětí a mládeže, které sportují 1x týdně. Více informací naleznete v článku na webu NSA: https://agenturasport.cz/nsa-vypise-novou-vyzvu-muj-klub-2023-pohyb-a-zdravi/

Publikováno