ČUS navazuje spolupráci s Transparency International v oblasti transparentního financování sportu

Praha 12. května 2016 – Transparency International – Česká republika, o. p. s. (TI) a Česká unie sportu, z. s. (ČUS) vedeni snahou přispívat k transparentnímu financování sportu a zvyšování integrity sportovního života uzavřely dnes memorandum, jehož obsahem je spolupráce v oblasti transparentnosti financování, dotování a investic ve sportovním prostředí.

 

K dosažení daných cílů se strany rozhodly spolupracovat na jednotlivých projektech, konzultovat získané poznatky a informace a vzájemně se podporovat při činnostech a aktivitách souvisejících s obsahem memoranda. První z nich odstartuje už letos v létě a bude se zabývat transparentností dotací do sportu poskytovaných z krajských a městských rozpočtů.

 

„Sport se v České republice dotýká milionů lidí, od sportovců působících v profesionálních klubech, jako jsou hokejisté, atleti, fotbalisté až po rekreační sportovce a fanoušky. To s sebou také přináší otázku zodpovědnosti s nakládáním s financemi, které do sportu proudí. Proto si zaslouží naši pozornost,“ říká David Ondráčka, ředitel TI.

 

„Od počátku svého působení v pozici předsedy České unie sportu se zasazuji o to, aby všechny finanční prostředky, které do sportu plynou z různých zdrojů byly transparentně rozdělovány a účelně využívány. Jsme si vědomi toho, že pokud má sportovní prostředí v ČR získat zašlou slávu a přimět lidi, aby brali pohyb jako samozřejmou součást svého života, potřebujeme k tomu vytvářet stabilní podmínky a základním kamenem jsou funkční sportovní kluby a tělovýchovné jednoty a vyhovující sportoviště. Věřím, že spolupráce s Transparency International nám může pomoci,“ dodává předseda České unie sportu Miroslav Jansta.

 

1756YzE.jpg

Publikováno
V rubrikách Aktuality