ČUS spustí v únoru veřejnou část svého nového informačního systému

Česká unie sportu postupně dokončuje nový informační systém, který pracuje v režimu on-line. Systém obsahuje aktuální informace o členské základně a pracuje se na databázi sportovišť. Data do systému editují jednotlivé SK/TJ v součinnosti se Servisními centry ČUS v okresech. Část databáze je veřejná, přístupná komukoliv a odkudkoliv prostřednictvím internetu. Veřejné výstupy jsou určené především pro obecní a krajské samosprávy.

Návštěvník sportovec může získat nejen informace o sportovních klubech, tělovýchovných jednotách a výhledově i o sportovištích po celé republice, ale může také využít funkci „Najdi se podle rodného čísla“ a jednoduše tak zjistit, které subjekty ho uvádějí jako svého člena. Databáze zatím pracuje pouze s členskou základnou ČUS, ale je připravena pro využití v celém sportovním prostředí ČR, včetně pasportizace sportovišť ve vlastnictví krajů, obcí, měst a dalších vlastníků.

Publikováno
V rubrikách Aktuality