Dotace pro svazy jsou nově rozděleny. Některé sporty si pohoršily

Během čtvrtečního dne MŠMT zveřejnilo dotace z Programu V pro činnost svazů. Rozhodnutí ministerstva korigovalo návrh zveřejněný na webu MŠMT v předminulém týdnu. Česká unie sportu opakovaně s MŠMT jednala a upozorňovala u červencového návrhu na narušení kontinuity financování u řady členských svazů. Aktuální rozdělení na podněty ze strany ČUS reagovalo – většinu nejzásadnějších disproporcí se ministerstvu podařilo odstranit nebo minimálně zmírnit.

Přesto některé sportovní svazy při srovnání s aktuálním vyhlášením a loňským součtem Programu V a loterií zaznamenávají pokles s meziročním propadem až o desítky procent. Nejohroženější skupinou jsou stále některé malé sportovní svazy. Další skupinou jsou svazy, které byly v důsledku nové metodiky vyřazeny z Programu I a II. Tyto svazy obvykle netíží Program V, ale součet disponibilních prostředků pro roční využití.

 

Svazu národní házené (člen ČUS), Letecké amatérské asociaci České republiky a Svazu branně-technických sportů nebyla přiznána dotace. Důvodem je skutečnost, že nemají mezinárodní organizaci. V současné době se však pracuje na výjimce dle ministerského výnosu, aby ani tyto sporty nebyly odstaveny.

 

Zveřejněné dotace se budou několik dní administrovat. K vyplácení by mělo dojít podle informací MŠMT do konce srpna, poté co návrhy svazy akceptují. Do budoucna se jeví žádoucí úprava metodiky tak, aby rozdělení co nejvíce odpovídalo objektivním potřebám svazů. „Zohlednit by se mělo více aspektů než jen výše členské základny daného sportu, která byla v podstatě jediným ukazatelem pro rozdělování dotací z Programu V. Sportovním svazům, zejména těm nejmenším, by pomohlo zařazení základního paušálu. Poté je ke zvážení zohlednit velikost sportovních soutěží, ekonomickou náročnost sportu nebo metodickou práci a činnost jednotlivého sportovního svazu,“ vysvětlil Filip Hobza, člen Výkonného výboru České unie sportu.

 

Dotace z Programu V je určena na zajištění sportovní činnosti a základního chodu všech sportovních svazů, včetně organizace soutěží, zajišťování tréninkového procesu včetně doplňkových činností, komunikace a administrativních činností spojených s činností svazů a sportovních klubů v něm sdružených, zajišťování sportovních a pohybových aktivit pro neorganizované členy v rámci sportu pro všechny v daném sportovním odvětví, náborových a propagačních akcí apod.

 

Rozdělení Program V

 

Publikováno
V rubrikách Aktuality