DOTACE – PROGRAM IV. údržba a provoz TVZ

TZ_otevřený dopis ČUS ministru S.Štechovi_3.10.2017

Vážení zástupci SK/TJ,

Včera 3.10. jsme vás informovali, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy letos neumožní sportovním klubům a tělovýchovným jednotám, sdruženým v národních sportovních svazech nebo v ČUS čerpat státní dotace na údržbu a provoz sportovních zařízení (tzv. Program IV MŠMT). Dotace byla každoročně, posledních dvacet let, poskytována nejen vlastníkům (platí i pro 2017), ale i dlouhodobým provozovatelům sportovních zařízení (pro ty od 2017 již nelze).

Ministerstvo původně zveřejnilo 26. 9. že Program IV vypsaný v listopadu 2016 ruší, pro vlastní chyby v jeho původním zadání. Po okamžitém jednání s vedením MŠMT i protestu České unie sportu proti zrušení Programu IV. bylo ministerstvem obratem 27.9. veřejně přislíbeno, že se program  pro r. 2017 ještě připraví znovu. Skutečnost je taková, že MŠMT tento klíčový program 2. 10. 2017 vypsalo, ale s takovými podmínkami, že vlastníci sportovišť z řad SK/TJ, sdružených v národních sportovních svazech a v největší střešní sportovní organizaci České unii sportu (ČUS) – nemohou o tyto prostředky vůbec žádat. Nejsou dle definice programu oprávněnými příjemci.

MŠMT totiž stanovilo podmínkou poskytnutí prostředků Programu IV pouze spolkům s celostátní působností (sportovním svazům, střešním sportovních organizacím apod.) a jejich pobočným spolkům – nikoliv však členským spolkům.  České sportovní prostředí je až na výjimku České obce sokolské postaveno na členských spolcích, nikoliv pobočných. Tato skutečnost je úředníkům ministerstva známá, přesto podmínky takto nastavili.

Česká unie sportu zaslala obratem ministrovi Stanislavu Štechovi otevřený dopis, ve kterém žádá o okamžitou nápravu. Znění dopisu Vám zasíláme v příloze.

Pokud se s postupem ministerstva neztotožňujete, a vyloučení vašeho sportovního klubu / tělovýchovné jednoty takovýmto způsobem z řad oprávněných žadatelů se vám nezdá korektní, můžete své vyjádření, pocity, náměty a připomínky zaslat přímo na e-mail do kanceláře ministra školství, mládeže a tělovýchovy, pana Stanislava Štecha : kancelar@msmt.cz, případně v kopii na kancelář předsedy vlády B.Sobotky: bosobotka@vlada.cz, posta@vláda.cz, aby i členové vlády měli informace přímo od SK/TJ, jak jsou spokojeny s péčí ministerstva o sport. Ukazuje se, že pokud se důrazně neozvou ti, kdo jsou zvůlí a neodborným rozhodováním ministerstva postiženi přímo,a nejvíce, nikdo nebere na žádné argumenty zřetel.

Ing. Marek Hájek,

místopředseda ČUS

Prosíme též kluby a tělovýchovné jednoty, aby o svých problémech daly také vědět během tohoto dne na mail uhlir@cuscz.cz, případně zavolaly na číslo 724 014 643. V rámci plánované čtvrteční tiskové konference 5.10. v sídle ČUS můžeme Vaše příběhy a potíže zveřejnit, případně nabídnout novinářům. Je důležité, aby se veřejnost dozvěděla, v jakých podmínkách se věnujete sportu a přivádíte mládež ke sportování.

S pozdravem

 

Jiří Uhlíř

Manažer komunikace

Mob: 724 014 643

Mail: uhlir@cuscz.cz

Publikováno
V rubrikách Aktuality