Fond Zlínského kraje_Programová podpora 2024_sekce MLÁDEŽ A SPORT

Aktuální informace k vyhlášené Programové podpoře pro rok 2024 z Fondu Zlínského kraje v rámci sekce MLÁDEŽ A SPORT.

Jedná se o programy:

MaS01-24 JEDNORÁZOVÉ PROJEKTY V OBLASTI MLÁDEŽE A SPORTU https://zlinskykraj.cz/dotace/mas01-24-jednorazove-projekty-v-oblasti-mladeze-a-sportu

MaS02-24 PODPORA SPORTU V OBCÍCH DO 3 000 OBYVATEL  https://zlinskykraj.cz/dotace/mas02-24-podpora-sportu-v-obcich-do-3-000-obyvatel

MaS03-24 ČINNOST A ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU https://zlinskykraj.cz/dotace/mas03-24-cinnost-a-rozvoj-mladeznickeho-sportu

Veškeré podklady k dotčeným programům (Výzva, vzorová žádost a čestné prohlášení) naleznete na výše uvedených odkazech nebo na webu Zlínského kraje → Dotace Zlínského kraje → Aktuálně vyhlášené výzvy dotačních programů Zlínského kraje https://zlinskykraj.cz/aktualne-vyhlasene-vyzvy-dotacnich-programu-zlinskeho-kraje.

O tyto dotační programy je možné žádat: od 22. 1. 2024 – do 14. 2. 2024 do 16:00 hodin.

Publikováno
V rubrikách Aktuality