Investiční programy NSA

Národní sportovní agentura zveřejnila na svých stránkách jednotlivé investiční Programy, nejedná se přímo o dotační výzvy nýbrž o obecnou charakteristiku.

Na restart sportovní infrastruktury vláda schválila 2,3 miliardy korun – viz tisková zpráva NSA.