Neobdržení dotace Můj klub

Důležitá informace!

Žádáme kluby, které v letošním roce neobdržely státní dotaci „Můj klub“, a to z toho důvodu, že neodevzdaly k vyúčtování za rok 2018 tabulku

„vypořádání dotace se státním rozpočtem za rok 2018“, aby se ihned ozvaly na sekretariát OS ČUS Zlín tel. 608 881 444 (p. Brímus).

Česká unie sportu připravuje návod pro TJ/SK vyřazené z této dotace, a to správní žalobu v podobě přezkumného řízení.

Využití postupu bude na rozhodnutí jednotlivých TJ/SK.

ČUS zajistí právní podporu k podání žaloby.

Ze strany MŠMT nedošlo k povinným výzvám dle ZoRP k nápravě nedodaných finančních vypořádání (§14f), resp. vyhlášky o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem.

Z těchto důvodů vás žádám o okamžitou zpětnou informaci, zda v OS ČUS ZLÍN existuje takováto TJ/SK, která MŠMT byla tímto způsobem postižena.

 

Předem děkuji za spolupráci.

S pozdravem

Pavel Brímus

Publikováno
V rubrikách Aktuality