Výkonný výbor ČUS se zabýval dotační kauzou i financováním sportu

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vám zaslat tiskovou zprávu po dnešním zasedání Výkonného výboru České unie sportu, které se zabývalo dotační kauzou a financováním sportu. V případě jakýchkoliv dotazů nás, prosím, kontaktujte.

Výkonný výbor České unie sportu se zabýval dotační kauzou a financováním sportu
(PRAHA, 2. srpna 2017) – Výkonný výbor České unie sportu (ČUS), který se sešel v Praze 2. srpna, vzal na vědomí informaci týkající se zahájení trestního stíhání předsedy ČUS, generálního sekretáře ČUS a České unie sportu. VV ctí presumpci neviny všech osob, proti kterým bylo trestní stíhání zahájeno. VV vyčká dalšího průběhu trestního řízení – zejména pravomocného skončení věci. Do té doby se nebude k průběhu ani k jednotlivým úkonům a dílčím rozhodnutím nikterak vyjadřovat. VV je připraven poskytnou orgánům činným v trestním řízení zákonnou součinnost.
TZ-Po jednání VV ČUS_02-08-2017

Aktuální ekonomické informace – dotace MŠMT v roce 2017

Vážení sportovní přátelé,

zasílám Vám aktuální informace k dotacím MŠMT v roce 2017, které jsou aktuálně řešeny:

  1. Program VIII. Organizace sportu ve sportovních klubech.

Žádám ty fotbalové oddíly, které v minulém roce vyplnily žádost tohoto programu, aby si detailně prostudovaly na níže uvedeném odkaze průběh programu.

Zde naleznete veškeré podrobnosti, včetně aktuálního seznamu uspokojených žadatelů (1. část + 2. část seznamu). Ty oddíly, které v seznamu zatím nefigurují, musí vyčkat na 3.a  4.kolo.

Doporučuji hlídat si svou žádost na is-sport.msmt.cz v odkaze projekt, kde po rozkliknutí  najdete v jakém stavu vyřizování je Vaše žádost.

http://www.msmt.cz/sport-1/rozdeleni-statniho-rozpoctu-2017-v-oblasti-sportu-program-vi-1

  1. Investiční program 133510-133512 byl zcela zrušen.

Místo tohoto programu byl MŠMT zveřejněn nový investiční program 133D 531.

Oprávnění žadatelé Podprogramu 133D 531 se mohou již nyní seznámit s věcnými cíli a vymezením podprogramu na níže uvedeném odkaze.

  1. Dotace z programu IV. – údržba sportovních zařízení.

V tomto programu zatím nepadlo z MŠMT žádné rozhodnutí ať kladné, či záporné. Dá se ale předpokládat, že pokud MŠMT i z tohoto programu co nejdříve uvolní na všechny národní sportovní svazy a střešní organizace v ČR (tedy i ČUS) finance, budou tyto neprodleně ekonomickým úsekem ČUS ihned přerozděleny na všechny žadatele tak, jak v minulém roce.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy k těmto programům, pište, prosím, na můj email: brimus@volny.cz

S pozdravem

Pavel Brímus

Usnesení valné hromady České unie sportu k aktuální situaci financování sportovního prostředí

Delegáti 34. valné hromady České unie sportu, jako zástupci největší sportovní organizace v České republice,

1. vyzývají vládu ČR, aby neprodleně zajistila financování sportovního prostředí v celé jeho struktuře, a to včetně fotbalu, protože v opačném případě hrozí kolaps českého sportu;

2. důrazně upozorňují vládu ČR, že při financování sportu v roce 2017 byly a jsou zásadním způsobem porušovány Zásady vlády pro financování neziskového sektoru, podle kterých již měla být k 31. 3. 2017 vyplacena nejméně jedna polovina všech neinvestičních dotací. Současně žádají vládu ČR, aby zajistila okamžité personální posílení úseku sportu MŠMT tak, aby byla obnovena jeho plná funkčnost;

3. vyzývají vládu ČR, aby neprodleně vypracovala takový systém podpory a rozvoje sportu, který umožní realizovat státní péči o sport v souladu se směrnými dokumenty Evropské unie a v souladu s již schválenými koncepcemi podpory a rozvoje sportu v ČR.

Valná hromada ČUS ocenila pozitivní hospodaření spolku a vyzvala vládu, aby zajistila financování a podporu sportu

Ve Sportovním centru Nymburk se 13. května konala v pořadí 34. valná hromada České unie sportu. Nabídla velice podrobné ohlédnutí za uplynulým rokem v činnosti největšího sportovního spolku v České republice i vizi nejdůležitějších aktivit a úkolů ČUS pro další období. Současně však reagovala na aktuální kritickou situaci ve financování sportovního prostředí způsobenou zastavením dotačních programů ministryní školství. Hostem valné hromady byl ministr financí Andrej Babiš.

Pokračování …

VYJÁDŘENÍ PŘEDSEDY ČUS PO SCHŮZCE S MINISTRYNÍ ŠKOLSTVÍ K FINANCOVÁNÍ SPORTU

Na schůzce v pondělí 15. května mě ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová informovala o aktuálních krocích, které činí MŠMT v oblasti financování sportu. Detailně mi představila usnesení Národní rady pro sport a opatření, která v pondělí 15. května projednala také vláda. Vítám všechny tyto kroky, které vedou k tomu, že financování sportu by nemělo být ohroženo.

Investiční program a programy zaměřené na sportovní svazy a sportovní organizace jsou zrušené. Tyto programy MŠMT vyhlásí znovu. Sportovní svazy a organizace začátkem června dostanou 50 % dotace minulého roku, aby byla zajištěna kontinuita jejich provozu. Jde o nejzazší termín, který všichni vítáme.

Jak vyplývá z opatření, MŠMT tento týden začne také uvolňovat peníze z programu na podporu sportování dětí a mládeže v místních klubech včetně financování jejich trenérů a soutěží. Na tento program je vyčleněna jedna miliarda korun. V následujících týdnech začnou být vypláceny peníze z programu na sportování zdravotně postižených a z programu pro sportování veřejnosti, významné sportovní akce i provoz a údržbu sportovních zařízení.

Ministryně školství přijala také závazek navýšení počtu pracovníků úseku sportu MŠMT.  

Usnesení Národní rady pro sport ze dne 12. 5. 2017:

Národní rada pro sport:

1. Bere na vědomí a schvaluje postup navržený MŠMT pro pokračování financování neinvestičních a investičních dotačních programů.

2. Doporučuje ministryni zajistit co nejrychleji pokračování financování českého sportu zejména v programech V a III a VIII a zajistit financování významných sportovních akcí s prioritou mistrovství světa a mistrovství Evropy konaných v České republice.

3. Doporučuje ministryni zajistit plynulost mimořádné podpory olympijské přípravy sportovců.

4. Vyzývá FAČR, aby bezodkladně Radě předložil podrobnou zprávu o svém vnitřním financování.

5. Vyslovuje důvěru ministryni školství, mládeže a tělovýchovy a žádá předsedu vlády, aby její demisi nepřijal!

Úrazové pojištění  – Pojišťovna Kooperativa, a.s.

Škodné události (úrazy) vzniklé po 1. 1. 2017 se uplatňují dle smlouvy č. 4950050842 u pojišťovny Kooperativa, a. s., na jejích formulářích.

Více informací zde.

Nabídka spolupráce – Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017

Vážení sportovní přátelé,

předáváme Vám, k nezávaznému využití či předání do sdružených subjektů, informaci o možnosti spolupráce a zapojení do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko.  Jedná se o dobrovolnickou úklidovou akci po celé ČR, které se v minulém roce zúčastnilo přes 85 tis. lidí. Organizátorem akce je Spolek Ekosmák společně s Českým svazem ochránců přírody. Nabídku a kontakty naleznete níže.

Pokračovat ve čtení „Nabídka spolupráce – Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017“

OTEVŘENÝ DOPIS VÝKONNÉHO VÝBORU ČESKÉ UNIE SPORTU

Česká unie sportu považuje boj proti dopingu za jeden z prioritních úkolů v oblasti vrcholového sportu. Čistý vrcholový sport, kdy veřejnost může výkonům sportovců skutečně věřit a kdy mají děti – od žáků, přes dorostence až po juniory – na sportovištích správné sportovní vzory, patří mezi základní stavební kameny budoucích olympijských medailí. Česká unie sportu proto vítá a podporuje aktivity všech sportovních svazů v antidopingové prevenci. Pokračovat ve čtení „OTEVŘENÝ DOPIS VÝKONNÉHO VÝBORU ČESKÉ UNIE SPORTU“