Úrazové pojištění pro úrazy od 1. ledna 2013 – Pojišťovna VZP a. s.

Úrazové pojištění pro úrazy od 1. ledna 2013 – Pojišťovna VZP a. s.

Škodné události (úrazy) vzniklé po 1. 1. 2013 se uplatňují dle smlouvy č. 1310000010 u Pojišťovny VZP a. s., na jejích formulářích.

Pokračovat ve čtení „Úrazové pojištění pro úrazy od 1. ledna 2013 – Pojišťovna VZP a. s.“

Aktuální informace ke kolektivní smlouvě pro sportovní subjekty s OSA

Český olympijský výbor (ČOV) uzavřel licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl a jiných autorských děl s Ochranným svazem autorským – OSA platnou od 1.1. 2013 a uzavřenou na dobu neurčitou – dle dodatku č. 1 této smlouvy. V dodatku je stanoveno automatické prodloužení smlouvy o jeden kalendářní rok, pokud ani jedna ze smluvních stran smlouvu písemě nevypoví nejpozději do 31. 10. roku předešlého. Smlouva je tedy v současnosti platná minimálně do 31.12.2014.

Pokračovat ve čtení „Aktuální informace ke kolektivní smlouvě pro sportovní subjekty s OSA“