Pokyn předsedy ke statistickému šetření stavu členské základny ČUS

Vážení sportovní přátelé,
 
v příloze naleznete Pokyn předsedy ke statistickému šetření stavu členské základny ČUS k 31.12.2023, Pokyn předsedy k aktualizaci údajů pasportu sportovních zařízení k 31.12.2023 a Pokyn předsedy ke zpracování finančních výkazů ČUS za rok 2023. Statistická data jsou používána při jednáních se státními a samosprávními institucemi. V nepřetržité číselné řadě posledních let poskytují údaje jedinečný obraz trendu vývoje českého sportu, jehož je struktura ČUS většinovou součástí. Proto VV ČUS rozhodl ve sběru statistických dat pokračovat.

Děkujeme spolupráci.

Pokyn předsedy č. 1 – 2023 – k aktualizaci údajů pasportu sportovních zařízení k 31.12.2023

Pokyn předsedy č. 3 – 2023 – ke statistickému šetření stavu členské základy ČUS k 31.12. 2023

Pokyn předsedy č. 4 – 2023 – ke zpracování finančních výkazů za rok 2023

 

Publikováno
V rubrikách Aktuality