Pokyny předsedy ČUS

Vážení sportovní přátelé,

v příloze Vám posíláme Pokyn ke statistickému šetření stavu členské základny ČUS, Pokyn k aktualizaci údajů pasportu sportovních zařízení a Pokyn k aktualizaci finančních výkazů SK/TJ sdružených v ČUS za rok 2017. Statistická data jsou používána při jednáních se státními a samosprávními institucemi. V nepřetržité číselné řadě posledních let poskytují údaje jedinečný obraz trendu vývoje českého sportu, jehož je struktura ČUS většinovou součástí. Proto VV ČUS rozhodl ve sběru statistických dat pokračovat.

Děkujeme spolupráci.

Pokyn předsedy č. 7 – 2017 – ke statistickému šetření stavu členské základny v ČUS k 31.12.2017
Pokyn předsedy č. 8 – 2017 – k aktualizaci údajů pasportu sportovních zařízení k 31.12.2017 Pokyn předsedy č. 9 – 2017 – ke zpracování finančních výkazů ČUS za rok 2017

S pozdravem a přáním hezkého dne

Pavel Brímus

 

Publikováno
V rubrikách Aktuality