POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU OS ČUS ZLÍN

Vážení sportovní přátelé,

dovolte, abych vás co nejsrdečněji pozval na volební valnou hromadu OS ČUS Zlín, která se koná ve středu dne 28.11.2018 od 16.00 hodin.

Valná hromada jako obvykle proběhne v prostorách hotelu Moskva ve Zlíně ve II. poschodí vpravo (pozvánka a program – viz. příloha).

Jelikož je valná hromada v letošním roce volební, dodržte  termín podávání návrhů do orgánů OS ČUS Zlín dle „pozvánky“ tj. do pátku 23.11.2018).

Vzhledem k tomu, že na minulé VH byla vaše účast nízká, předpokládám, že v letošním roce přistoupíte k plnění své základní povinnosti a Valné hromady

se zúčastníte.

Pozvánka na Valnou hromadu

Program

S pozdravem

Pavel Brímus

Publikováno
V rubrikách Aktuality