Pozvánka na Valnou hromadu

Vážení sportovní přátelé,

v příloze vám zasíláme pozvánku spolu s programem na Valnou hromadu Okresního sdružení České unie sportu Zlín, kterého jste řádnými členy.

Valná hromada se uskuteční ve středu dne 29.11.2023 od 16.00 hodin na Interhotelu Zlín.

Žádáme vás proto, abyste si v předstihu poznamenali tento termín ve svých kalendářích a počítali s účastí.

Každá tělovýchovná jednota, sportovní klub vysílají vždy jednoho delegáta.

Další materiály, včetně hlasovacího lístku obdržíte u prezence.

Pozvánka na Valnou hromadu

Publikováno
V rubrikách Aktuality