PŘIDĚLENÉ DOTACE MŠMT 2016 PROGRAM VIII. – činnost sportovních organizací (2. část)

Vážení sportovní přátelé,

na stránkách MŠMT byl zveřejněn seznam II. části zpracovaných žádostí v Programu VIII.

Seznam je rozdělen do 4 kategorií:

A – akceptováno v současné podobě

B – vyzvat k doplnění a dále administrovat (žadatele v této kategorii budou vyzváni k doplnění pracovníkem odboru sportu)

C – vyřazeno

D – pozastaveno (žadatelé v této kategorii dále administrujeme a budou vyrozuměni)

Seznam žádostí je součástí přílohy – (2_příloha)_P_VIII_2_část_web (2).

Více informací naleznete na stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/sport-1/rozdeleni-statniho-rozpoctu-2016-v-oblasti-sportu

 

S pozdravem a přáním hezkého dne

 

Pavel Brímus
Publikováno
V rubrikách Aktuality