Příjem žádostí o dotace na sportovní akce konané ve 4. Q/2023 z FMTV Statutárního města Zlín

 Výzva platí jen pro sportovní spolky se sídlem ve Zlíně.

Vážení,

v příloze zasílám Výzvu k podání žádostí o dotace na sportovní akce konané ve 4. čtvrtletí 2023.

Odkaz na elektronický formulář je uveden ve výzvě. Tento bude zpřístupněn až v den zahájení příjmu žádostí!

Příjem žádostí bude zahájen dne 1. 9. 2023 od 8 hodin s tím, že ukončení přijímání žádostí je stanoveno na 18. 9. 2023, do 14 hodin.

 

S pozdravem a přáním hezkého dne

 

Hana Bečicová

Referent

Odbor školství a sportu

odd. dotací a prevence kriminality

Magistrát města Zlína

Zarámí 4421, 760 01 Zlín

tel.: +420 577 630 302

e-mail: hanabecicova@zlin.eu

www.zlin.eu

Publikováno
V rubrikách Aktuality