Přílohy a čestné prohlášení k dotačnímu programu MŮJ KLUB 2022

Národní sportovní agentura již zveřejnila na svých webových stránkách Dodatek č. 1 k Výzvě MŮJ KLUB 2022 a dále zveřejnila formuláře a čestné prohlášení o bezdlužnosti a o identifikaci osob.

Publikováno
V rubrikách Aktuality