Skokový nárůst cen energií na provoz sportovišť by měla sportovním klubům pomoci řešit úměrná státní podpora

V Praze na Strahově se uskutečnilo 15. února druhé letošní zasedání Výkonného výboru České unie sportu. Jako hosté se zasedání zúčastnili Jakub Janda, předseda Podvýboru pro sport Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Filip Neusser, předseda Národní sportovní agentury, a Markéta Kabourková, místopředsedkyně Národní sportovní agentury.

Pokračování …

Publikováno
V rubrikách Aktuality