Stanovisko ministra školství ke zrušení Programu IV

Vážení sportovní přátelé,

v příloze posíláme dnes 26.9.2017 ministerstvem zveřejněné stanovisko ministra školství Stanislava Štecha (http://www.msmt.cz/sport-1/zruseni-programu-iv-udrzba-a-provoz-sportovnich-zarizeni), datované ze dne 11.9.2017, o zrušení neinvestičního Programu IV na údržbu a provoz sportovních zařízení, který ministerstvo vyhlásilo v listopadu v roce 2016. Podle vyjádření  ministra měl program zásadní rozpory již v samotném vyhlášení a dotace se z něho nerozdělí.

ČUS již požádala ministra dopisem o označení konkrétních viníků nastalé situace.

Prosíme, abyste se současnou situací obratem seznámili všechny vaše družené subjekty – SK/TJ .

Vzhledem k tomu, že v tuto chvíli nemáme žádné další informace o tom, zda se jedná o definitivní zrušení programu či pouze zrušení výzvy, nebo zda ministerstvo plánuje nové vyhlášení podmínek pro tento program v roce 2017 nebo novou výzvu, doporučujeme všem žadatelům  obrátit se  s případnými dotazy a náměty přímo na adresu ministra:

Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

Ministr

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7

118 12 Praha1

 

nebo na email: kancelar@msmt.cz

Zrušení programu IV – podpis

S pozdravem

Jiří Uhlíř

Manažer komunikace ČUS

Mob: 724 014 643

Mail: uhlir@cuscz.cz

Publikováno
V rubrikách Aktuality