Stav žádostí Můj Klub 2022

Žadatelé, zejména kvůli kterým se 2. kolo připravovalo již byli kontaktováni. Jednalo se především o případy, kdy žadatelé nepodali žádost dle bodu 11.7. Výzvy, podali žádost po termínu nebo např. poštou bez ověřeného podpisu.

Žadatelé, kteří by byli vyřazeni nyní již bude v naprosté většině případů stav, kdy nesplňují definici oprávněného žadatele např. 2 roky činnosti, nenaplňují účel dotace apod. a Ti by tak jako tak nebyli oprávněnými žadateli v tomto druhém kole.

Přesto si ještě následující dva týdny budeme hlídat důvody, kterými budeme řízení zastavovat a pokud by to bylo relevantní, uvažovali bychom o prodloužení příjmu žádostí.

 

Jinak aktuální informace žadatelé mohou sledovat po přihlášení do Rejstříku sportu nebo průběh aktualizujeme zde: https://agenturasport.cz/informace-pro-zadatele-v-neinvesticni-dotacni-vyzve-14-2021-muj-klub-2022/

Publikováno
V rubrikách Aktuality