Valná hromada OS ČUS Zlín

Důvody, které neumožňují konání valné hromady spolku.

Vážení sportovní přátelé,

na základě aktuálně platných opatření Vlády ČR není možné, aby se konala zasedání nejvyšších orgánů spolků (valné hromady, členské schůze, konference).

 Z tohoto důvodu se konání valné hromady OS ČUS Zlín z.s., která měla proběhnout začátkem prosince 2020, odkládá na příští rok.

Vyhlášení nouzového stavu a přijatá vládní opatření proti šíření koronaviru (zákaz shromažďování) jsou zcela nepochybně důvodem ospravedlňujícím porušení stanov spolku ohledně četnosti konání valné hromady (jednou ročně). Šíření nakažlivé choroby má rovněž povahu tzv. vyšší moci, tj. mimořádné a nepředvídatelné události, jejíž důsledky (porušení stanov) nemohou být přičítány nikomu k tíži.

Valná hromada bude svolána v co nejkratší době poté, co to situace umožní.

S pozdravem

Mgr. Karel Jankovič – předseda VV OS ČUS Zlín z.s.

Publikováno
V rubrikách Aktuality