Vyhlášení programu „Můj klub“ na rok 2018

Vážené kolegyně a kolegové,

dnes 1.12.2017 zveřejnilo MŠMT na svých webových  stránkách (viz. odkaz dole) nový dotační program pro sportovní prostředí pod názvem „Můj klub 2018“.

Vyhlášením tohoto programu se nahrazuje část materiálu Dotační neinvestiční programy státní podpory sportu pro spolky na léta 2017-2019 v kapitole

Program VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech + Program IV – Údržba a provoz sportovních zařízení.

Program MŮJ KLUB se vyhlašuje na období roku 2018. Termín pro podání žádostí v listinné i elektronické verzi včetně všech povinných příloh je 29. prosince 2017.

Formulář k podání žádosti bude v systému is-sport dostupný nejpozději 6.12.2017.

Doporučuji , aby jste si vyhlášení tohoto programu řádně prostudovali (viz. příloha), a v rámci možnosti o něj zažádali.

Alokovaná částka v tomto programu na rok 2018 je 1 200 000 000,-Kč.

Pokud budete mít nějaké dotazy, jsem vám k dispozici na tel. 608 881 444.

 

S přátelským pozdravem

Pavel Brímus

http://www.msmt.cz/sport-1/vyhlaseni-dotacniho-neinvesticniho-programu-muj-klub-na-rok

Publikováno
V rubrikách Aktuality