VYJÁDŘENÍ PŘEDSEDY ČUS PO SCHŮZCE S MINISTRYNÍ ŠKOLSTVÍ K FINANCOVÁNÍ SPORTU

Na schůzce v pondělí 15. května mě ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová informovala o aktuálních krocích, které činí MŠMT v oblasti financování sportu. Detailně mi představila usnesení Národní rady pro sport a opatření, která v pondělí 15. května projednala také vláda. Vítám všechny tyto kroky, které vedou k tomu, že financování sportu by nemělo být ohroženo.

Investiční program a programy zaměřené na sportovní svazy a sportovní organizace jsou zrušené. Tyto programy MŠMT vyhlásí znovu. Sportovní svazy a organizace začátkem června dostanou 50 % dotace minulého roku, aby byla zajištěna kontinuita jejich provozu. Jde o nejzazší termín, který všichni vítáme.

Jak vyplývá z opatření, MŠMT tento týden začne také uvolňovat peníze z programu na podporu sportování dětí a mládeže v místních klubech včetně financování jejich trenérů a soutěží. Na tento program je vyčleněna jedna miliarda korun. V následujících týdnech začnou být vypláceny peníze z programu na sportování zdravotně postižených a z programu pro sportování veřejnosti, významné sportovní akce i provoz a údržbu sportovních zařízení.

Ministryně školství přijala také závazek navýšení počtu pracovníků úseku sportu MŠMT.  

Usnesení Národní rady pro sport ze dne 12. 5. 2017:

Národní rada pro sport:

1. Bere na vědomí a schvaluje postup navržený MŠMT pro pokračování financování neinvestičních a investičních dotačních programů.

2. Doporučuje ministryni zajistit co nejrychleji pokračování financování českého sportu zejména v programech V a III a VIII a zajistit financování významných sportovních akcí s prioritou mistrovství světa a mistrovství Evropy konaných v České republice.

3. Doporučuje ministryni zajistit plynulost mimořádné podpory olympijské přípravy sportovců.

4. Vyzývá FAČR, aby bezodkladně Radě předložil podrobnou zprávu o svém vnitřním financování.

5. Vyslovuje důvěru ministryni školství, mládeže a tělovýchovy a žádá předsedu vlády, aby její demisi nepřijal!

Publikováno
V rubrikách Aktuality