Výkonný výbor ČUS se zabýval dotační kauzou i financováním sportu

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vám zaslat tiskovou zprávu po dnešním zasedání Výkonného výboru České unie sportu, které se zabývalo dotační kauzou a financováním sportu. V případě jakýchkoliv dotazů nás, prosím, kontaktujte.

Výkonný výbor České unie sportu se zabýval dotační kauzou a financováním sportu
(PRAHA, 2. srpna 2017) – Výkonný výbor České unie sportu (ČUS), který se sešel v Praze 2. srpna, vzal na vědomí informaci týkající se zahájení trestního stíhání předsedy ČUS, generálního sekretáře ČUS a České unie sportu. VV ctí presumpci neviny všech osob, proti kterým bylo trestní stíhání zahájeno. VV vyčká dalšího průběhu trestního řízení – zejména pravomocného skončení věci. Do té doby se nebude k průběhu ani k jednotlivým úkonům a dílčím rozhodnutím nikterak vyjadřovat. VV je připraven poskytnou orgánům činným v trestním řízení zákonnou součinnost.
TZ-Po jednání VV ČUS_02-08-2017

Publikováno
V rubrikách Aktuality