Vyúčtování dotace MŠMT – Můj klub 2018 do 15.2.2019!!!

Upozorňuji, že se blíží termín vyúčtování státní dotace z MŠMT – „Můj klub 2018“ (15.2.2019)

1 NÁLEŽITOSTI VYÚČTOVÁNÍ

Vyúčtování musí obsahovat všechny povinné dokumenty vyúčtování, které žadatel

  1. nahraje do systému IS-Sport
  2. odešle v listinné podobě na adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5

118 12 Praha 1 – Malá Strana

Obálka musí být označena slovy „Vyúčtování 2018_název programu“,

např. „Vyúčtování 2018_MŮJ KLUB“.

Každá poskytnutá dotace musí být vyúčtována nejpozději do 15.2.2019 – tedy nahrána do systému IS-Sport a zároveň odeslána v listinné podobě (rozhoduje otisk poštovního razítka).

 

Vyúčtování obsahuje následující povinné dokumenty:

  1. Vyúčtování dotace za rok 2018
  2. a) Úvodní strana (Vyúčtování příspěvku za rok 2018)
  3. b) Příloha č. 1 Přehled zdrojů financování projektu
  4. c) Příloha č. 2 Rozpočet projektu podle nákladových položek dle programu
  5. d) Příloha č. 3 Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem
  6. Soupis jmenovitých údajů o mzdových nákladech
  7. Závěrečná zpráva (komentář)
  8. Výsledovka včetně transakcí ve výši rozpočtu předloženého v Tabulce č. 2 Rozpočet projektu podle nákladových položek (v případě velkého objemu celkového souboru lze při nahrávání do IS-Sport rozdělit do více souborů)

 

Každý výše uvedený dokument doporučujeme v IS-Sport nahrát jako samostatný soubor pdf (ne ve formátu jpg).

Manuál k vyúčtování MŠMT 2018

Příloha č. – 2 mzdové nákl Můj klub 2018

Příloha č. 1 MŠMT 2018 – vyúčtování

Příloha č. 3 závěrečná zpráva – 2018

Finanční vypořádání – MŠMT 2018

Publikováno
V rubrikách Aktuality