Vyúčtování Můj Klub 2022 a provoz a údržba 2022

V příloze naleznete podklady k vyúčtování dotace Můj klub 2022, a provoz a údržba 2022.

Na níže uvedených odkazech naleznete všechny potřebné informace včetně formulářů a povinných příloh.

V příloze pak naleznete „závazné pokyny“ k jednotlivým dotacím.

 

Doporučujeme vám důkladně si přečíst závazné pokyny pro vyúčtování.

Jedná o stejný způsob vyúčtování, tak jak v předcházejících letech.

MK22_ZAVAZNE-POKYNY_pro-VYUCTOVANI-A-VYPORADANI-2022-2

PU22_ZAVAZNE-POKYNY_pro-VYUCTOVANI-A-VYPORADANI-2022

Publikováno
V rubrikách Aktuality